English
Už se nebudou navzájem poučovat a jedni druhé nabádat: ‚Poznejte Hospodina!‘ Všichni mě totiž budou znát, od nejmenších až po největší z nich, praví Hospodin. Odpustím jim jejich viny a už nikdy nevzpomenu na jejich hřích. (Jeremiáš 31:34)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Registrace do Klubu Bible21

Vyplňte příslušné údaje:

Klubové členství
Příjmení / Sbor / Firma                 
Jméno
Ulice
Město
PSČ
E-mail*

Chci se stát členem "Klubu B21"
Chci se za práci na novém překladu pravidelně modlit a každý měsíc jej podporovat darem
150,- Kč250,- Kč550,- Kč vyšším ,- Kč .
Práci na překladu chci podpořit jednorázovým darem ,- Kč.
Příspěvky budu posílat z účtusloženkou.

Chceme se stát "Partnerským sborem B21"
Chceme se za práci na novém překladu pravidelně modlit a každý měsíc jej podporovat darem
,- Kč nebo pravidelnou sbírkou jedenkrát měsíčně

Chci se přihlásit k odebírání:
ezinu
verše na tento den čas zasílání (Čas zadejte s přesností na 30 minut, např. 11:30)


Doplňte příklad: