English
Už se nebudou navzájem poučovat a jedni druhé nabádat: ‚Poznejte Hospodina!‘ Všichni mě totiž budou znát, od nejmenších až po největší z nich, praví Hospodin. Odpustím jim jejich viny a už nikdy nevzpomenu na jejich hřích. (Jeremiáš 31:34)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Články na téma: Klub Bible21

Registrace do Klubu Bible21

Číst dále »

Klub Bible21

Kdo jsou členové Klubu Bible21 Práce na překladu a vydávání Bible21 je podporována příspěvky členů Klubu Bible21 (dříve Klubu NBK). V současné době je aktivních členů je přibližně 70. Jejich skladba zahrnuje převážně jednotlivce, ale i křesťanské sbory, firmy a jiné subjekty. Příslušnost k církvi či denominaci je skutečně rozmanitá a u mnoha z našich partnerů […]

Číst dále »

Jak nás podpořit

Uvítáme podporu modlitbou, praktickou pomocí i financemi. Máte-li zájem pravidelně přispívat na tvorbu kvalitního českého překladu Bible, zauvažujte o členství v Klubu Bible21 . Jestliže chcete přispět jednorázovým finančním darem, poukažte částku na účet č.: 19-1707810247/0100 Vystavujeme potvrzení o přijatých darech Darovanou částku je možné odečíst z daňového základu podle ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., […]

Číst dále »