English
Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. (Efeským 6:12)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Audio NZ – udělat to JINAK!

 

pout_39.jpg
Jan Talafant, ředitel NF NBK:

Vzpomínám si, že jsme o plánu nechat přední české herce načíst Nový zákon na audio nosiče mluvili na jednom jednání správní rady NBK už někdy před osmi nebo devíti lety. Shodli jsme se, že na takový počin ještě nedozrál čas a myšlenku „Audio Nového zákona“ (ANZ) jsme tehdy odložili.

Nadchla mě čtivost NBK

Do týmu NBK jsem se po několikaleté přestávce vrátil na podzim roku 2004,

tedy právě v době, kdy se připravoval k vydání přepracovaný Nový zákon v revidovaném

znění. Jeho znění mě ohromně nadchlo čtivostí, která však Božímu slovu

nic neubrala na přesnosti – spíše naopak. Poprvé jsem si při čtení Nového zákona

uvědomoval, že jeho různé knihy napsali různí pisatelé s různými charaktery, které

se v jednotlivých pasážích krásně odrážejí. Lukášovo pečlivé líčení událostí se

liší od překotného Markova stylu. Petr ve svých listech s vášnivou přímostí „burcuje

ryzí mysl“ svých bratrů, zatímco Jakub je nabádá k moudrosti spíše laskavě a diplomaticky:

Schází-li někomu z vás moudrost,ať žádá Boha… jako by snad někomu moudrost nescházela… Možná Pavlovi ne – ten zase píše své listy s moudrostí, kterou dostal (jak to o něm říká Petr).

Boží „teď“

Trvalo to ještě další rok, než jsme se znovu začali naplno zabývat myšlenkou

ANZ. Přestože jsme v srdci slyšeli Boží „teď“, uvědomovali jsme si, že se to musí

udělat JINAK, než podobné dosavadní pokusy s nahranou Biblí. Naší touhou

bylo a je, aby se nahrávka opravdu masově rozšířila, poslouchala se a měnila náš

národ. Aby náš národ zažil koupel v Božím slově, jak krásně řekl Láďa Matějček.

3krát „jinak“

Věříme, že Pán nám dal hned několik takových „JINAK“, která způsobí rozdíl.

1. JINAK: Bude to ZADARMO!

Nahrávka bude zdarma ke stažení z internetu a bude ji povoleno neomezeně

rozmnožovat a kopírovat.

2. JINAK: Bude to OPRAVDOVÉ!

Herci budou texty číst, jako by se to stalo (protože se to stalo). Budou do čteného

vkládat emoce a prožitky původních vypravěčů. Jednotlivé listy budou

číst s podobným zaujetím, jako by je četli jejich pisatelé.

3. JINAK: Bude se o tom VĚDĚT!

Otevírají se nám dveře pro distribuci do „světa“. A „slyšíme, jak se odemykají“

další dveře pro reklamu a podporu šíření ANZ.

K tomu samozřejmě všem hercům a interpretům zaplatíme za jejich profesionální

práci a očekáváme, že výsledná nahrávka bude kvalitní nejen po duchovní,

ale i po všech ostatních stránkách.

Ve studiu

Před pár dny jsem navštívil studio AWR v Praze na Malvazinkách, kde nahrávání

probíhá, právě v době, kdy četl Janovo evangelium Jan Potměšil. Při čtení si

pomáhal gestikulací rukama a jeho způsob interpretace evangelia se mě velmi dotýkal.

Jeho vážný a přesto křehký a sametový hlas mě přímo vtahoval do Ježíšova příběhu.

Dotýkalo se mě, že například místa, pro která bych sám zvolil hlasitý a možná rozzlobený

tón hlasu, četl tichým a smutným hlasem, který daleko lépe předával posluchačům

vážnost vysloveného. Líbilo se mi, že Marka Míková se nebojí ho zastavovat

a znovu a znovu vybízet, aby čtený příběh ještě více „zpřítomňoval“…

Věřím ve změnu v našem národě

Prostě jen chci říct, že věřím, že toto dílo způsobí v našem národě nějakou

dobrou změnu a také připraví půdu pro vydání celé Bible NBK již za necelé 3 roky.

Všechno, co se narodilo z Boha, přece přemáhá svět (1. Jan 5:4).