English
„Ach, můj pane,“ řekl mládenec Elíšovi, „co si počneme?“ „Neboj se,“ odpověděl mu. „S námi jich je víc než s nimi.“ Pak se Elíša modlil: „Hospodine, otevři mu oči, ať vidí.“ Hospodin mládenci otevřel oči a hle – uviděl kolem Elíši horu ohnivých koní a vozů! (2. Královská 6:15b–17)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Audio Nový zákon NBK – fotografie

pout_29.jpgobr_3027.jpg

Režisérka Marka Míková se před začátkem nahrávaní domlouvá s Janem Potměšilem

obr_3032.jpg

Pan Dr. Ivan Vyskočil čte nejkratší – Judův list (foceno mobilním telefonem)

obr_3028.jpg

Jan Potměšil ve studiu

obr_3023.jpg

Ladislav Matějček čte listy apoštola Pavla

obr_3029.jpg

A takhle to vypadá při nahrávání ve studiu. Marka i zvukař pečlivě sledují čtený text a je-li potřeba komunikují s interpretem.

obr_3030.jpg

Petr Forman při kratičké přestávce uprostřed čtení Matoušova evangelia. (foceno mobilním telefonem)

obr_3031.jpg

Pan Josef Somr čte listy apoštola Petra a také části Skutků, kde Petr mluví (foceno mobilním telefonem)