English
Vy chcete před lidmi vypadat spravedlivě, ale Bůh zná vaše srdce. (Lukáš 16:15b)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Informační bulletin – zima 2017

Drazí přátelé a partneři,
rok 2017 pomalu končí, a tak bychom Vás rádi informovali o tom, co je za námi a co máme před sebou. Naše úsilí se soustředí především na přípravu Studijní Bible21.

BULLETIN ZDE: Buletin zima 2017

PF 2016

BIBLION_PF2016

Je za námi další skvělý rok, kdy jsme mohli z Boží milosti naplňovat své poslání – šířit v naší zemi Boží slovo způsobem srozumitelným dnešním lidem. Děkujeme Vám z celého srdce za Vaše modlitby, povzbuzení, podporu a zájem. Bez Vás bychom tuto službu nemohli dělat. Pojďme společně pokračovat i dále – pojďme do věcí, které pro nás Pán připravil v roce 2016.

Radostné Vánoce a požehnaný nový rok!

Tým Bible21

Informační bulletin – zima 2015

Podobně jako každý rok i letos jsme pro vás připravili shrnutí toho nejpodstatnějšího z uplynulého roku. V bulletinu najdete krátké zprávy o tom, čeho jsme letos dosáhli i o tom, co máme ještě před sebou.

Děkujeme za vaši podporu!

BULLETIN ZDE: Buletin zima 2015

 

Bible21 XL pro Armádu spásy

V pátek 4.12. pražský sbor Armády spásy obdržel štědrý dar od Nadačního fondu Bible21, a sice 30 výtisků Bible v překladu 21. století. A to v praktické variantě XL, tedy s velkými písmeny.

Článek na webu Armády spásy zde.

XL pro Armadu spasy

Máme nový web!

Jak už jste si asi všimli, naše stránky vypadají trochu jinak. Nadělili jsme si předčasný vánoční dáreček. Doufáme, že s něj máte stejnou radost jako my.

Určitě bude třeba nějaké věci doladit. Omlouváme se a děkujeme za trpělivost.

Putovní výstava Jobova zvěst – ohlédnutí

O putovní výstavu Jobova zvěst s fotografiemi Jana Šibíka je letos obrovský zájem. V posledních několika měsících jste výstavu mohli vidět například v  Orlové, Frýdlantě nad Ostravicí, na festivalu Meziprostor,na pražském Žižkově a mnoha dalších místech.

Kde se uvidíme příště? Máte zájem pořádat výstavu? Napište nám

JOB web_banner_800x300

Projekt Jobova zvěst nabízí konfrontaci starověkých textů s moderním médiem fotografie. Nabízí také konfrontaci současného člověka s věčnými otázkami života: Proč je na světě tolik bolesti, utrpení a nespravedlnosti? Proč je kolem nás i v nás tolik zla? Proč s tím Bůh něco neudělá? Proč by měl člověk usilovat o dobro? Má život vůbec smysl?

Jobova zvěst Český Těšín

Jobova zvěst v Českém Těšíně

B21 novým překladem Gedeonů

Mezinárodní svaz Gedeonů vybral Bibli21 za svůj nový oficiální překlad pro Českou republiku.

gideon-logoMezinárodní svaz Gedeonů (www.gideons.org) distribuují kompletní Bible a Nové zákony od roku 1908. Jejich cíl je prostý: šířit evangelium a rozdávat Bible.

„Boží slovo může vést a vede lidi k víře v Ježíše. Noví křesťané pak rostou studiem Písma a dokonce ho používají ke sdílení své víry s dalšími lidmi. Z tohoto důvodu se soustřeďujeme na distribuci kompletních Biblí nebo Nových zákonů. Kopie tohoto Božího slova jsou tištěné ve více než 90 jazycích a předávají se buď přímo do rukou konkrétního člověka nebo na předem vybrané veřejné místo, které je hojně navštěvované a dá se o něm předpokládat, že lidé, hledající odpovědi, se tam s Božím slovem budou moci setkat.“

Dnes mají více než 300 000 členů a podporovatelů působících ve 200 zemích po celém světě. Distribuovali přes 2 miliony Biblí a Nových zákonů a toto číslo neustále roste.

Jsme rádi, že Bible21 se stala oficiálním překladem Gedeonů pro Českou republiku.

Členové Mezinárodního svazu Gedeonů osobně předávají Bible a Nové zákony těmto skupinám lidí:

  • Studenti od páté třídy výše
  • Vězni, policisté, hasiči, zdravotníci a vojáci
  • Kdokoliv další, komu Gedeoni osobně svědčí

Boží slovo se dává na klíčová místa, jako jsou:

  • Hotely a motely
  • Nemocnice, léčebny, ordinace, centra pomoci obětem domácího násilí
  • Vězení

Bible21 se od července 2015 stala oficiálním překladem, který budou Gedeoné pro svou službu používat. Těšíme se na ovoce, které přinese společná práce NF a Gedeonů v české společnosti.

Bible21+ včetně Deuterokanonických knih

OBALKA_front_BIBLE21PLUS

Druhé, rozšířené vydání nově zahrnuje také Deuterokanonické knihy – spisy dokumentující židovskou zbožnost a dějiny posledních dvou staletí před Kristem.

Překlad 21. století přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z té to knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají poprvé.

Bible je nejrozšířenější a nejčtenější knihou v dějinách lidstva. Ať už jde o filosofii, literaturu, výtvarné umění, hudbu, architekturu, právo či politi ku, naše civilizace dosud zjevně či skrytě čerpá z biblického poselství. Znát postavy, příběhy a výroky této Knihy knih patří bezesporu k základům vzdělanosti každého člověka.

VYCHÁZÍ 2.7. 2015

Vychází Husovy Listy z Kostnice

Jan_Hus_book_obalka_WEB

Z předmluvy vydavatele:
„Knížka, kterou právě otevíráte, vznikla z touhy nechat v rámci připomínek 600. husovského výročí zaznít hlas samotného Jana Husa – hlas teologa, křesťana, ale především nesmírně silného, upřímného a inspirujícího člověka. Jinými slovy, měli jsme za to, že namísto interpretací, dezinterpretací a reinterpretací jeho odkazu bude užitečné nechat Husa mluvit sama za sebe. Není to tedy další knížka o Janu Husovi. Je to sbírka jeho vlastních, velice osobních textů.
Není to primárně kniha teologická, historická, ani populárně naučná. Je to niterné svědectví člověka, který věděl, pro co žije a pro co mu stojí za to i zemřít. A který měl neodolatelnou potřebu své přesvědčení sdílet se svými blízkými i vzdálenými – s přáteli, ba i nepřáteli.“

Vychází 30.6. 2015

Objednávejte na: biblion.cz

„Nové vydání Husových listů z Kostnice zprostředkuje současnému čtenáři myšlení významného českého kněze, kazatele, teologa a myslitele, který se stal symbolem zápasu svědomí jednotlivce s mocenskou elitou. Jakkoli nelze středověké pojetí „já“ (tedy i pojetí svědomí) ztotožňovat s naším moderním pojetím, lze říci, že Jan Hus byl nejen mučedníkem víry, ale také prvním opravdovým „vězněm svědomí“, ano, jak prohlásil v roce 1999 papež Jan Pavel II., skutečným reformátorem církve. Nikoli tedy jen mužem usilujícím o reformu, ale reformátorem, který svým vystoupením předznamenal zásadní vystoupení Martina Luthera či Jana Kalvína.“

ThDr. Martin Chadima, Th.D.

 

 

Biker Bible and Trucker Bible

Organizace Bible for the Nations působí po celé Evropě. Během svého několikaletého působení rozdali stovky tisíc speciálních vydání Biblí. Pro mnoho lidí to je vůbec první kontakt s Biblickým textem. V každé zemi, ve které Bible for the Nations pracuje, vznikají také církevní společenství a křesťanské subkultury, které jsou připraveni přijmou nové lidi, které biblické poselství osloví. Nezůstanou tedy vyset někde ve vzduchoprázdnu.

První ovoce spolupráce!

Bible pro motorkáře a Bible pro kamioňáky jsou speciální vydání Nového zákona. Jedná se o české verze „Biker/Trucker Bible“, které misijní společnost Bible for the Nations rozšířila již v řadě evropských zemí. Součástí knih je mimo biblického textu také řada svědectví a modliteb na 128 plnobarevných stranách, sestavených specificky pro motorkáře a fanoušky bikerské subkultury nebo lidem z komunity řidičů kamionů. Knihy obsahují kompletní Nový zákon v aktualizované verzi překladu Bible21 (páté revidované vydání).

Výrazné slevy pro misijní organizace a skupiny při větším odběru!

BIKER_BIBLE

Biker Bible na biblion.cz

TRUCKER_BIBLE

Trucker Bible na biblion.cz

To ještě není všechno

Organizace Bible for the Nations připravuje třetí speciální Bibli, tentokrát Metal Bible. Opět půjde o celý text Nového zákona doplněný o různá svědectví, rozhovory a životní příběhy křesťanů právě z metalové subkultury. Doufáme, že služba Bible for the Nations osloví lidi, které často neslyší na tradiční církevní misii.