English
Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. (Efeským 6:12)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

B21 novým překladem Gedeonů

Mezinárodní svaz Gedeonů vybral Bibli21 za svůj nový oficiální překlad pro Českou republiku.

gideon-logoMezinárodní svaz Gedeonů (www.gideons.org) distribuují kompletní Bible a Nové zákony od roku 1908. Jejich cíl je prostý: šířit evangelium a rozdávat Bible.

„Boží slovo může vést a vede lidi k víře v Ježíše. Noví křesťané pak rostou studiem Písma a dokonce ho používají ke sdílení své víry s dalšími lidmi. Z tohoto důvodu se soustřeďujeme na distribuci kompletních Biblí nebo Nových zákonů. Kopie tohoto Božího slova jsou tištěné ve více než 90 jazycích a předávají se buď přímo do rukou konkrétního člověka nebo na předem vybrané veřejné místo, které je hojně navštěvované a dá se o něm předpokládat, že lidé, hledající odpovědi, se tam s Božím slovem budou moci setkat.“

Dnes mají více než 300 000 členů a podporovatelů působících ve 200 zemích po celém světě. Distribuovali přes 2 miliony Biblí a Nových zákonů a toto číslo neustále roste.

Jsme rádi, že Bible21 se stala oficiálním překladem Gedeonů pro Českou republiku.

Členové Mezinárodního svazu Gedeonů osobně předávají Bible a Nové zákony těmto skupinám lidí:

  • Studenti od páté třídy výše
  • Vězni, policisté, hasiči, zdravotníci a vojáci
  • Kdokoliv další, komu Gedeoni osobně svědčí

Boží slovo se dává na klíčová místa, jako jsou:

  • Hotely a motely
  • Nemocnice, léčebny, ordinace, centra pomoci obětem domácího násilí
  • Vězení

Bible21 se od července 2015 stala oficiálním překladem, který budou Gedeoné pro svou službu používat. Těšíme se na ovoce, které přinese společná práce NF a Gedeonů v české společnosti.