Archiv rubriky: Aktuality

Máme nový web!

Jak už jste si asi všimli, naše stránky vypadají trochu jinak. Nadělili jsme si předčasný vánoční dáreček. Doufáme, že s něj máte stejnou radost jako my.

Určitě bude třeba nějaké věci doladit. Omlouváme se a děkujeme za trpělivost.

Putovní výstava Jobova zvěst – ohlédnutí

O putovní výstavu Jobova zvěst s fotografiemi Jana Šibíka je letos obrovský zájem. V posledních několika měsících jste výstavu mohli vidět například v  Orlové, Frýdlantě nad Ostravicí, na festivalu Meziprostor,na pražském Žižkově a mnoha dalších místech.

Kde se uvidíme příště? Máte zájem pořádat výstavu? Napište nám

JOB web_banner_800x300

Projekt Jobova zvěst nabízí konfrontaci starověkých textů s moderním médiem fotografie. Nabízí také konfrontaci současného člověka s věčnými otázkami života: Proč je na světě tolik bolesti, utrpení a nespravedlnosti? Proč je kolem nás i v nás tolik zla? Proč s tím Bůh něco neudělá? Proč by měl člověk usilovat o dobro? Má život vůbec smysl?

Jobova zvěst Český Těšín

Jobova zvěst v Českém Těšíně

B21 novým překladem Gedeonů

Mezinárodní svaz Gedeonů vybral Bibli21 za svůj nový oficiální překlad pro Českou republiku.

gideon-logoMezinárodní svaz Gedeonů (www.gideons.org) distribuují kompletní Bible a Nové zákony od roku 1908. Jejich cíl je prostý: šířit evangelium a rozdávat Bible.

„Boží slovo může vést a vede lidi k víře v Ježíše. Noví křesťané pak rostou studiem Písma a dokonce ho používají ke sdílení své víry s dalšími lidmi. Z tohoto důvodu se soustřeďujeme na distribuci kompletních Biblí nebo Nových zákonů. Kopie tohoto Božího slova jsou tištěné ve více než 90 jazycích a předávají se buď přímo do rukou konkrétního člověka nebo na předem vybrané veřejné místo, které je hojně navštěvované a dá se o něm předpokládat, že lidé, hledající odpovědi, se tam s Božím slovem budou moci setkat.“

Dnes mají více než 300 000 členů a podporovatelů působících ve 200 zemích po celém světě. Distribuovali přes 2 miliony Biblí a Nových zákonů a toto číslo neustále roste.

Jsme rádi, že Bible21 se stala oficiálním překladem Gedeonů pro Českou republiku.

Členové Mezinárodního svazu Gedeonů osobně předávají Bible a Nové zákony těmto skupinám lidí:

  • Studenti od páté třídy výše
  • Vězni, policisté, hasiči, zdravotníci a vojáci
  • Kdokoliv další, komu Gedeoni osobně svědčí

Boží slovo se dává na klíčová místa, jako jsou:

  • Hotely a motely
  • Nemocnice, léčebny, ordinace, centra pomoci obětem domácího násilí
  • Vězení

Bible21 se od července 2015 stala oficiálním překladem, který budou Gedeoné pro svou službu používat. Těšíme se na ovoce, které přinese společná práce NF a Gedeonů v české společnosti.

Bible21+ včetně Deuterokanonických knih

OBALKA_front_BIBLE21PLUS

Druhé, rozšířené vydání nově zahrnuje také Deuterokanonické knihy – spisy dokumentující židovskou zbožnost a dějiny posledních dvou staletí před Kristem.

Překlad 21. století přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z té to knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají poprvé.

Bible je nejrozšířenější a nejčtenější knihou v dějinách lidstva. Ať už jde o filosofii, literaturu, výtvarné umění, hudbu, architekturu, právo či politi ku, naše civilizace dosud zjevně či skrytě čerpá z biblického poselství. Znát postavy, příběhy a výroky této Knihy knih patří bezesporu k základům vzdělanosti každého člověka.

VYCHÁZÍ 2.7. 2015

Vychází Husovy Listy z Kostnice

Jan_Hus_book_obalka_WEB

Z předmluvy vydavatele:
„Knížka, kterou právě otevíráte, vznikla z touhy nechat v rámci připomínek 600. husovského výročí zaznít hlas samotného Jana Husa – hlas teologa, křesťana, ale především nesmírně silného, upřímného a inspirujícího člověka. Jinými slovy, měli jsme za to, že namísto interpretací, dezinterpretací a reinterpretací jeho odkazu bude užitečné nechat Husa mluvit sama za sebe. Není to tedy další knížka o Janu Husovi. Je to sbírka jeho vlastních, velice osobních textů.
Není to primárně kniha teologická, historická, ani populárně naučná. Je to niterné svědectví člověka, který věděl, pro co žije a pro co mu stojí za to i zemřít. A který měl neodolatelnou potřebu své přesvědčení sdílet se svými blízkými i vzdálenými – s přáteli, ba i nepřáteli.“

Vychází 30.6. 2015

Objednávejte na: biblion.cz

„Nové vydání Husových listů z Kostnice zprostředkuje současnému čtenáři myšlení významného českého kněze, kazatele, teologa a myslitele, který se stal symbolem zápasu svědomí jednotlivce s mocenskou elitou. Jakkoli nelze středověké pojetí „já“ (tedy i pojetí svědomí) ztotožňovat s naším moderním pojetím, lze říci, že Jan Hus byl nejen mučedníkem víry, ale také prvním opravdovým „vězněm svědomí“, ano, jak prohlásil v roce 1999 papež Jan Pavel II., skutečným reformátorem církve. Nikoli tedy jen mužem usilujícím o reformu, ale reformátorem, který svým vystoupením předznamenal zásadní vystoupení Martina Luthera či Jana Kalvína.“

ThDr. Martin Chadima, Th.D.

 

 

Biker Bible and Trucker Bible

Organizace Bible for the Nations působí po celé Evropě. Během svého několikaletého působení rozdali stovky tisíc speciálních vydání Biblí. Pro mnoho lidí to je vůbec první kontakt s Biblickým textem. V každé zemi, ve které Bible for the Nations pracuje, vznikají také církevní společenství a křesťanské subkultury, které jsou připraveni přijmou nové lidi, které biblické poselství osloví. Nezůstanou tedy vyset někde ve vzduchoprázdnu.

První ovoce spolupráce!

Bible pro motorkáře a Bible pro kamioňáky jsou speciální vydání Nového zákona. Jedná se o české verze „Biker/Trucker Bible“, které misijní společnost Bible for the Nations rozšířila již v řadě evropských zemí. Součástí knih je mimo biblického textu také řada svědectví a modliteb na 128 plnobarevných stranách, sestavených specificky pro motorkáře a fanoušky bikerské subkultury nebo lidem z komunity řidičů kamionů. Knihy obsahují kompletní Nový zákon v aktualizované verzi překladu Bible21 (páté revidované vydání).

Výrazné slevy pro misijní organizace a skupiny při větším odběru!

BIKER_BIBLE

Biker Bible na biblion.cz

TRUCKER_BIBLE

Trucker Bible na biblion.cz

To ještě není všechno

Organizace Bible for the Nations připravuje třetí speciální Bibli, tentokrát Metal Bible. Opět půjde o celý text Nového zákona doplněný o různá svědectví, rozhovory a životní příběhy křesťanů právě z metalové subkultury. Doufáme, že služba Bible for the Nations osloví lidi, které často neslyší na tradiční církevní misii.

Deuterokanonické knihy Starého zákona vydány

 

Tak jako bratři z Kralic, máme i my pro vás připraveny Deuterokanonické knihy Starého zákona. Tímto můžeme s radostí oznámit, že kompletní překlad Bible21 je dokončený a my můžeme pracovat na jejím studijním vydání. Děkujeme za Vaši podporu.

Deuterokanonické knihy Starého zákona dokumentují židovskou zbožnost a dějiny posledních dvou staletí před Kristem. Jako součást Septuaginty (starověkého překladu hebrejské Bible do řečtiny) vstoupily do křesťanské tradice, i když s různou mírou autoriy. Některé církve čtou tyto knihy jako Písmo, jiné je považují alespoň za „užitečné a dobré ke čtení“. Pro všechny čtenáře však zůstávají jedinečným zdrojem poznání světa judaismu v období těsně předcházejícímu novozákonní době.

V návaznosti na tradici Bible kralické, jejíž první, šestidílné vydání, zahrnovalo v pátém dílu starozákonní apokryfy – tedy deuterokanonické knihy, vychází nyní také tento svazek. Jako apokryfy se označují spisy, které nebyly všeobecnou církví přijaty do biblického kánonu. Reformační církve uznávají palestinský kánon hebrejské Bible o 39 knihách, zatímco katolická církev a východní ortodoxní církve  užívají Starý zákon rozšířený o knihy publikované v tomto svazku.

V počátcích reformace byla doporučována četba apokryfů i některými reformátory. Zatímco tedy katolická církev podobně jako jiné církve zastávající širší kánon čte tyto knihy dále jako Písmo, zastánci užšího kánonu je čítávali jako knihy užitečné pro soukromou četbu a poučení. Ať už však čtenář stojí v otázce kanonicity těchto knih na jedné, nebo druhé pozici, zůstávají pro něho jedinečným a těžko nahraditelným zdrojem poznání dějin či myšlenkového světa judaismu v období blízkém době Ježíšově a zdrojem pochopení přechodu od judaismu starozákonní doby k judaismu doby Ježíšovy.

Spolupráce s Bible for the Nations

Bible for the Nations

„Jsme organizace, která připravuje různá vydání Bible (Nový zákon a zkušenosti lidí) pro různé cílové skuliny. Biblické projekty vznikají díky spolupráci křesťanských organizací, spolků, a církví. Boží slovo je závazné a je určeno pro všechny lidi. Proto usilujeme o to, aby se dobré Boží slovo hezky „zabalilo“ k silným životním příběhům příběhům  a díky zajímavému grafickému zpracování bylo zacíleno na konkrétní skupinu lidí. Životní příběhy příběhy pocházejí od lidí, kteří Boha zažili na vlastní kůži. K tomu jsou v různých vydáních přidány také psané modlitby, rozhovory a informace.

bible for the nations

Existují různé druhy „speciálních Biblí„, jako například: Bible pro motorkáře v jedenácti jazycích, Bible pro dospívající – v různých jazycích, Bible pro fotbalisty, Bible pro metalisty, Bible jako příručka pro přežití a mnoho dalších. Stále znovu dostáváme ohlasy, že tyto bible změnily lidem život a daly jim úplně novou perspektivu. Při některých setkáních jsme se dozvěděli, že některým lidem Bible doslova zachránila život.“

VIDEO: 17 000 Biker Bible rozdáno během 5 dnů

Organizace Bible for the Nations působí po celé Evropě. Během svého několikaletého působení rozdali stovky tisíc „Biblí pro…“ doplněných o 128 stránek svědectví, životních příběhů a rozhovorů lidí z podobného prostředí. Pro mnoho lidí to je vůbec první kontakt s Biblickým textem. V každé zemi, ve které Bible for the Nations pracuje, vznikají také církevní společenství a křesťanské subkultury, které jsou připraveni přijmou nové lidi, které biblické poselství osloví. Nezůstanou tedy vyset někde ve vzduchoprázdnu.

Již brzy…

Bible for the Nations se v blízké době chystá vydat svá speciální vydání Bible i v českém jazyce. Jsme rádi, že si pro jsou službu vybrali právě překlad Bible21. Ještě před létem se můžeme těšit na první dvě verze „Bible pro…“ doplněné o příběhy, rozhovory a svědectví lidí z určité subkultury. Bible pro motorkáře a Bible pro kamioňáky vyjde 25.6. 2015.

Blíží se 7. ročník Celonárodního čtení Bible 2015

 

Děkujeme všem, kdo se podíleli nebo podpořili organizaci loňského ročníku Celonárodního čtení Bible 2014. V loňském roce se Bible četla na přibližně 50 místech po celé České republice. Na náměstích, knihovnách, ve sborech a farách, parcích, před obchodním domem a na dalších místech měli lidé možnost slyšet Písmo. Vzájemná spolupráce byla pro nás všechny povzbuzením a ujištěním, že akce tohoto druhu mají pro dnešní společnost význam a jsou stále aktuální.

 

Ve složce MEDIA na webových stránkách Celonárodního čtení Bible jsme pro zájemce připravili stručný přehled článkůvideí a fotografií z loňského Celonárodního čtení Bible. Těšíme se na spolupráci i v tomto roce!