Archiv rubriky: Aktuality

„Jobova zvěst“ na festivalu Colours of Ostrava!

Proč je na světě tolik bolesti, utrpení a nespravedlnosti?
Proč je kolem nás i v nás tolik zla?
Proč s tím Bůh něco neudělá?
Proč by měl člověk usilovat o dobro?
Má život vůbec smysl?

S těmito otázkami se lidé všech kultur potýkali odnepaměti. Starozákonní Kniha Job tyto otázky klade obzvlášť palčivě a naléhavě. Dnes, o 3000 let později, je svou tvorbou podobně naléhavě klade také přední český fotoreportér Jan Šibík.

Projekt Jobova zvěst nabízí konfrontaci starověkých textů s moderním médiem fotografie. Nabízí také konfrontaci současného člověka s věčnými otázkami života. Každý návštěvník má v závěru výstavy možnost reflektovat své myšlenky a pocity na připravené „Zdi přání a stížností “.

Výstava je koncipována jako putovní a rádi ji uspořádáme ve vašem městě, knihovně, škole apod. Celý projekt včetně fotografií, textu knihy Job a interaktivní „zdi nářků“ je také k dispozici v elektronické podobě na www stránkách a aktuálně ho můžete vidět na festivalu Colours of Ostrava!

Více o projektu ZDE.

Saša Flek jedním z řečníků Templ Festu v Ostravě

V Ostravě, která díky těžkému průmyslu a hornictví bývala tavícím kotlem všech různých jazyků, národů i vyznání, stávalo mimo křesťanských chrámů i několik židovských synagog. Staveb někdy honosných, někdy obyčejných. Ostravské synagogy, temply, bývaly nejen místy bohoslužeb, ale také místy přemýšlení, zpěvu, učení, hledání, smutku i srdečné radosti. Festival TEMPL FEST OSTRAVA se pokusí stát se takovým místem.

Druhý ročník TEMPL FESTU proběhne v Ostravě  ve dnech 7. a 8. června 2013

„Ve zpěvu srdce Bohu lze uchovat, co dějinné etapy lidstva chtěly vyvrátit z kořenů. Hluboká víra, svědectví dané světu, je dnes společnou cestou židů i křesťanů…“ (biskup ostravsko – opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz)

Co je TEMPL FEST ?
Hudebními i tanečními vystoupeními, výstavami, filmovou projekcí i přednáškami chceme připomenout, že až do tragédie holocaustu byla společenská, kulturní i hospodářská historie Ostravy a celé naší země výrazně spoluutvářena i našimi židovskými spoluobčany. Festival chce připomenout i židovské kořeny křesťanské víry a významné společné duchovní dědictví židů a křesťanů. Tyto duchovní kořeny naší civilizace je zapotřebí neustále připomínat, o to více v současné době, kdy jsou opět na vzestupu různé ideologie nenávisti.

 

5. ročník Celonárodního čtení Bible je za námi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme všem, kdo se podíleli nebo podpořili organizaci letošního ročníku Celonárodního čtení Bible 2013. Vzájemná spolupráce byla pro nás všechny povzbuzením a ujištěním, že akce tohoto druhu mají pro dnešní společnost význam a jsou stále aktuální.

Ve složce MEDIA na webových stránkách Celonárodního čtení Bible jsme pro zájemce připravili stručný přehled článkůvideí a fotografií z letošního Celonárodního čtení Bible. Těšíme se na spolupráci i v příštím roce!

Ecce Homo

 

Pro potřeby Celonárodního čtení Bible, jehož jsme koordinátory, máme k dispozici dostatečný počet výtisků Velikonočních textů s názvem Ecce Homo. Abyste si mohli udělat představu, jak publikace vypadá, můžete kliknout zde.

 

Tato knížečka je vhodná nejen k další distribuci (rozdávání), ale i ke čtení samotnému. Obsahuje vybrané pasáže velmi vhodné k období Velikonoc. Objednávat můžete na adrese cteni@bible21.cz.

 

Velikost brožury odpovídá bookletu CD, proto také existuje možnost dodání publikace vložené do krabičky spolu s CD Nového zákona (např. jako dárek nebo také pro ty, kdo nemají dostatek „živých čtenářů“). Cena brožury je 5 Kč, cena CD s brožurou je 30 Kč (včetně DPH).