English
Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad, má skrýš, mé vítězství – před násilím mě ochráníš! (2. Samuelova 22:3)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Celá Bible na Velikonoce 2009!

Po 15 letech trpělivé práce překladatelů, věrné podpory našich vzácných partnerů a především nevyčerpatelné Boží přízně, milosti a síly jsme nadosah od vydání nového překladu Bible. S rozechvěním se věnujeme závěrečným přípravám k jejímu vydání.

Na čem se pracuje

Vrcholí závěrečné jazykové korektury a hotový text je opatřován poznámkami. Pracuje se na sazbě celé Bible. Dokončují se práce na vzhledu obálky. Dolaďují se podmínky spolupráce s tiskárnou.  Probíhají jednání s distributory. Plánuje se skladování a další logistické zajištění distribuce Biblí. Programátoři testují internetové aplikace pro on-line zveřejnění elektronické verze textů. Spolupracujeme s právníky na přípravě smluv a copyrightů, které jsou nutné pro nakládání s novým textem Bible a pro jeho šíření. Dopracovává se informační kampaň, která bude předcházet uvedení nové Bible na trh…

Tři cenové varianty

Chystáme tři varianty, které se budou lišit cenou a samozřejmě také kvalitou. Ve všech třech případech bude velikost stránky 12 x 18 cm. Bible bude mít jednosloupcovou sazbu s čísly veršů uvnitř textu. Bude mít zhruba 1800 stránek na tenkém „biblovém“ papíře.

1. Kvalitní Bible v pevných deskách

Základní a nejrozšířenější varianta. Rozhodli jsme se netisknout žádnou formu knihy, která by Bibli mohla dělat ostudu. Upustili jsme od varianty levné lepené brožované publikace na novinovém papíře. Chceme, aby i základní varianta byla opravdu krásnou knihou. Je určena zejména lidem, kteří budou číst Bibli poprvé, kteří ji budou mít doma, také na rozdávání a další misijní účely. Její cena by měla být cca 250 Kč (od 125 Kč pro církve, misijní organizace a jednotlivce při odběru většího množství).

2. Krásná Bible v měkkých deskách z kvalitní imitace kůže

Ta bude prostřední variantou. Bude tištěna celá ve dvou barvách (nadpisky a pomocné a orientační údaje budou červeně. Vlastní text Bible černě. Vazba i povrchová úprava by měla být velmi odolná a zároveň na té nejvyšší estetické úrovni. Předpokládaná cena by měla být 500 Kč.

3. Luxusní Bible v měkké vazbě z nejkvalitnější kůže

Na trh chceme také uvést menší množství „luxusních“ Biblí v kůži se zlatou ořízkou, opět tisk ve dvou barvách. Cena by se měla pohybovat okolo 1500 Kč za výtisk. Toto je náš plán, ale samozřejmě, že výše uvedené údaje ještě mohou doznat změn. Půl roku je dlouhá doba a mohly by nastat některé okolnosti, které by nás přiměly pozměnit podrobnosti v něm uvedené. Na závěr článku bych uvedl, že po novém roce budeme o všem podrobně informovat v dalším bulletinu a na webu. Prosíme Vás o modlitební podporu.