English
Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad, má skrýš, mé vítězství – před násilím mě ochráníš! (2. Samuelova 22:3)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

4. ročník Celonárodního čtení Bible

 V Česku se v posledních letech zrodila nová
velikonoční tradice. Už třikrát se v desítkách měst a obcí po celé republice o Velikonocích konala akce
s názvem Celonárodní čtení Bible. Záštitu nad
celou akcí v minulých letech převzal např. premiér ČR Jan Fischer, ministr kultury Jiří Besser, pražský
primátor Bohuslav Svoboda a předseda Ekumenické rady církví v ČR
Joel Ruml.

Smyslem akce je připomenout
smysl Velikonoc a upozornit na Bibli jako naše
společné kulturní a duchovní dědictví. Čtení probíhá většinou na náměstích, v knihovnách apod. Koordinátorem akce je Nadační fond Bible21, již tradičními
partnery jsou veřejné knihovny, Český Rozhlas 6, Židovské muzeum
Praha a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Konkrétní podoba  průběh akce v daném městě či obci vždy závisí na místních pořadatelích.

Celonárodní čtení Bible mne
zaujalo. Vedle snahy o seznámení s nejvýznamnější křesťanskou
knihou také jako rozšiřování povědomí o významné literární
památce mezi širokou veřejnost a to formou aktivní, živou. Velmi
oceňuji, že se vám podařilo získat zájem veřejnosti natolik,
že vyvolal pokračování projektu i v letošním roce. Jako pro
ministra kultury je pro mne rovněž významné zapojení řady
místních knihoven do vašeho projektu
“, řekl k loňskému ročníku ministr kultury
MUDr. Jiří Besser.

Do čtení se během posledních tří ročníků zapojily
stovky dobrovolníků a tisíce čtenářů, často i náhodných kolemjdoucích v desítkách míst celé
ČR. Většinou se čtou texty Starého i Nového zákona vztahující
se k Velikonocům, na několika místech se dokonce třídenního non-stop čtení přečetla celá Bible. I letos akce proběhne v době Velikonoc, tedy o víkendu 6.-8. dubna. Na některých místech čtení začne už v pracovních dnech
velikonočního týdne počínaje 2. dubnem.

Na Velký Pátek (6. dubna) se např. v Praze opět chystá pouliční happening, kdy budou obyvatelé a návštěvníci
Prahy moci zhlédnout dramatické zpracování pašijového příběhu.
V loňském roce tato akce získala pozornost nejen stovek kolemjdoucích, ale i zpravodajství České televize (reportáž zde) a některých celostátních deníků).

Informace a nápady z jednotlivých míst budou aktualizovány na profilu Celonárodního čtení Bible na Facebooku, kde jsou také fotografie a ohlasy z minulých ročníků akce.

Těšíme se na spolupráci i v letošním roce!