English
Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad, má skrýš, mé vítězství – před násilím mě ochráníš! (2. Samuelova 22:3)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Audio nahrávek Nového zákona se prodalo již rekordních 6500 kompletů po 19 CD


Zájem překonal první místo prodejnosti v kategorii mluveného slova za minulý rok.

„Je to sice nadsázka, ale kdybychom se nato podívali optikou jednotlivých nosičů, dojdeme k číslu neuvěřitelných 123 500 disků za necelé tři měsíce. Nicméně, i pokud počítáme celé komplety, jichž se prodalo 6 500, jedná se v kategorii mluveného slova o český prodejní rekord. Nejprodávanější deskou loňského roku bylo v této kategorii CD Jana Krause „Uvolněte se, prosím 2“, kterého se prodalo 6 052 ks,“ řekl Jan Talafant, ředitel NF NBK.

Volně šiřitelná nahrávka

Kromě prodeje v síti Levné knihy je nahrávka také zdarma ke stažení z internetových stránek www.nbk.cz. Jen během prvního týdne této možnosti využilo více než 1000 uživatelů. Úspěch audio verze Nového zákona spočívá mimo jiné v tom, že stažený soubor i zakoupená CD se pro neziskové účely smějí legálně kopírovat – což je v současné době jev zcela výjimečný. Komplet devatenácti CD je k dostání za pouhých 299 Kč, což odráží pouze náklady na výrobu nosičů a distribuci.

Čte Josef Somr, Jan Potměšil a další

Zvuková nahrávka se sestává z 19ti CD a obsahuje více než 20 hodin předčítání. Do projektu se ochotně zapojily české herecké osobnosti, které propůjčily své hlasy jednotlivým autorům Nového zákona. Patří mezi ně Josef Somr (Petr), Petr Forman (Matouš), David Vávra (Marek), Jan Vondráček (Lukáš), Jan Potměšil (Jan), Ladislav Matějček (Pavel), Ivan Vyskočil (Juda), Luboš Veselý (Jakub). Některé pasáže byly pro zpestření doplněny hlasem Jarky Kretschmerové, Lucie Trmíkové, Vítka Bruknera a Aleše Juchelky. Režie nahrávky se ujala Marka Míková, která pracuje jako režisérka dabingu a režírovala řadu divadelních představení pro děti i dospělé. Nahrávka obsahuje kromě mluveného slova také hudební doprovod.

Vzniká nový překlad Bible

Hlavním překladatelem textu Nové Bible kralické je Alexandr Flek, který již čtrnáctým rokem pracuje na kompletním překladu Bible do dnešní češtiny. Cílem projektu je oslovit co nejširší okruh veřejnosti a nabídnout jí srozumitelný text v soudobém jazyce, který je obsahově věrný originálu a zároveň zachovává sílu a krásu překladu Kralické Bible z roku 1613.

Nadační fond Nové Bible kralické

Nadační fond NBK je neziskovou organizací, která finančně podporuje vznik nového českého překladu Bible nazvaného Nová Bible kralická. Nadační fond se tak snaží zprostředkovat naší současné generaci kulturní a duchovní dědictví Bible kralické a přispět tím k naplnění nejvzácnějšího odkazu české reformace.

V roce 1998 byl po čtyřech letech práce přeložen a poprvé vydán Nový zákon Nové Bible kralické (NBK). Během následujících osmi let se podařilo vydat a distribuovat přes 60 tisíc jeho výtisků v několika vydáních a revizích. NBK dnes nachází oblibu u čtenářů z nejširšího spektra českých církví i mimo ně. V současné době probíhá překlad prorockých knih, jež tvoří poslední část Starého zákona. Kompletní překlad Bible by měl být dokončen v roce 2008.

Práce na NBK je financována příspěvky několika stovek jednotlivců a řady místních křesťanských sborů.