English
Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí! (Filipským 2:13)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Stanislav Bubik: „Dostat Bibli ke každému“

pout_14.jpg
1.
Víme, že už děláš mnoho věcí pro Boží království a rozhodně nemáš čas
ani sílu nazbyt. Co tě vedlo k tomu, že jsi přijal nabídku stát se
členem správní rady Nadačního fondu NBK a rozhodl ses spojit své jméno
s tímto překladem?

Jsem rád, že svojí účastí můžu za
sebe i za „Církev bez hranic“ podpořit projekt NBK. Mám za to, že každý
kdo chce nést zvěst o Ježíši do nekřesťanského prostředí v České
republice, potřebuje překlad NBK. Mám tento překlad rád nejen pro své
osobní čtení, ale velmi hrdě ho doporučuji každému, kdo se chce
seznámit s Biblí. Je to moderní překlad pro další generace.

2. Co by měl překlad NBK podle tebe přinést českému národu?

Myslím,
že ČR potřebuje z dlouhodobého hlediska „zasévací“ evangelizaci, která
se v těch prvních deseti letech po revoluci podcenila. Dělali jsme
velké kampaně a evangelizace a různě se snažili vést lidi ke Kristu,
ale možná jsme vyčerpali potenciál lidí, do kterých bylo kdysi zaseto.
Samozřejmě, že jsem pro, aby církev rostla a šla i početně dopředu, ale
myslím si, že tady potřebujeme přemýšlet generačně a v tom se mně právě
líbí myšlenka NBK dostat Bibli ke každému, aby každý mohl mít doma
Bibli, číst ji a seznámit se s ní.

3. Myslíš, že máš ze svého místa správního rady na práci na překladu NBK nějaký vliv. Pokud ano, jaký?

Určitě
vliv mám. Cítím otevřenost od Saši, od Jirky (překladatelů) i od
ostatních ve správní radě. Správní rada se schází jednou za čas a to je
důležité, ale pro mě je důležitější, že každý z členů je tam brán
vážně. Kdybych se chtěl nějak zásadně vyjádřit, můžu kdykoli mluvit s
těmito lidmi a vyvolat nějakou diskusi. Není to správní rada typu, že
se schválí rozpočet, vypije kafe a jde se domů.

4. Chtěl bys říct našim čtenářům ještě něco, co považuješ za důležité?

Český
národ je takový, že rád nad něčím rozjímá v soukromí. To znamená, že si
vezme věci, přečte si je, ale nerad reaguje někde venku. Myslím, že
takový obraz, že někomu dám do ruky evangelium Jana, Nový zákon nebo
klidně celou Bibli, a ten člověk si to doma čte a nějakým způsobem ho
to oslovuje nebo posunuje na té cestě, tak to je něco, kam se může v
tomto století ubírat evangelizace…