English
Teď mu už ale raději odpusťte a potěšte ho, aby snad nebyl přemožen přílišným zármutkem. Prosím vás, ukažte mu, že ho stále milujete. (2. Korintským 2:7–8)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Celonárodní čtení 2011 – jaké bylo?

Letos proběhlo celonárodní čtení Bible celkem na 75 místech. Bibli jsme mohli slyšet na ulicích v centrech velkoměst i v mnoha malých obcích po celé ČR. Dokonce se letos ke čtení přihlásili i milovníci Bible ze Slovenska. Přinášíme pár krátkých reportáží z různých míst naší země.

Praha čte Bibli

3. ročník Celonárodního čtení Bible 2011 byl zahájen slavnostním večerem, který se konal ve středu 20. 4. v Městké knihovně v Praze.

pantomima_sm.jpgCílem večera s názvem "Musí pravda a láska zvítězit nad lží a nenávistí?" bylo ukázat Bibli jako pramen etických hodnot pro naši společnost. V panelové diskuzi vystoupili religionista Pavel Hošek, ředitel Židovského muzea Praha Leo Pavlát, psychiatr a spisovatel Max Kašparů a makroekonomický stratég ČSOB  Tomáš Sedláček. Diskuzi moderoval kazatel Církve bratrské a bývalý předseda ERC Pavel Černý. Pozdrav účastníkům slavnostního večera zaslal Norman Eisen, velvyslanec USA v ČR.

Panelisté se v diskuzi zamýšleli například nad potřebou stabilních etických hodnot pro běžný život člověka  nebo nad tím, jak v dnešní době přinášet zprávu Bible do naší společnosti.  Příležitost k otázkám dostalo také publikum.  Jedna otázka z publika se týkala i toho, jak lze začít  vztah s Bohem. Diskuzi doprovodil pantomimickými vystoupeními Tomáš Tomsa Legiersky za hudebního doprovodu Petra Wagnera.


Ukrizovani_FB.jpgSamotné veřejné čtení Bible se v Praze konalo od pondělí do středy v odpoledních hodinách na Jungmannově náměstí. Na Velký pátek proběhl pouliční happening s názvem Ukřižování v Praze, který upoutal značnou pozornost nejen stovek kolemjdoucích, ale i celostátních médií (např. Události ČT, Lidové noviny, Novinky.cz).

Nad letošní akcí v Praze převzal záštitu primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda a předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml. Na organizaci se podílelo několik sborů a farností z různých denominací, partnery akce byly již tradičně také Městská knihovna a Židovské muzeum Praha.

Fotografie ze slavnostního zahájení Celonárodního čtení Bible v Praze 2011 naleznete zde

Plzeň: U Branky se opět četla Bible

Na Velký pátek 22.dubna proběhl v Plzni U Branky již 3. ročník Veřejného čtení Bible.

Čtení zahájil ve 12 hodin plzeňský biskup František Radkovský, který předal štafetu bývalému primátorovi prof. Zdeňku Mračkovi a ten pak dalším a dalším téměř 150 čtenářům. O mikrofon se zde střídaly osobnosti mediálně známé s těmi, kteří jsou raději v ústraní, malé děti s důchodci a lidmi nejrůznějších profesí. Bible tak svedla dohromady pestrou společnost a přivedla účastníky k diskusi nad tématy, na která se nám žel mnohdy nedostává času. Jeden ze čtenářů charakterizoval do kroniky toto setkání jako „úžasný biblický hydepark“.
Cteni_Bible_2011_Plzen.jpg
Zpestřením letošního ročníku bylo čtení Bible v cizích jazycích. Čtenáři z různých konců světa přinesli Bible ve své mateřštině a vedle ruštiny, němčiny a angličtiny zněla Bible i v jazycích pro našince velmi exotických – mongolštině, hindštině, jazyce malejala a dalších. Bylo také možné nahlédnout do cizojazyčných textů a seznámit se s biblickým textem v různých typech písma. Pochopitelně si účastníci mohli prohlédnout i texty v řečtině a hebrejštině – jazycích, ve kterých byla Bible sepsána.

Pořadatelé ukončili Veřejné čtení Bible ve 22 hodin a odnáší si celou řadu postřerů a podnětů, které dávají naději, nejen že se v příštím roce opět při čtení Bible U Branky potkáme, ale že příští ročník bude zase o něco zajímavější a pestřejší. Veřejné čtení Bible nyní vystřídá další akce pořádána církvemi. Bude to Noc kostelů 27. května. Ta je jakýmsi protějškem právě ukončeného čtení.

Smyslem nebude vyjít s Biblí do ulic a představit ji v netradičním prostředí, ale naopak představit veřejnosti tradiční křesťanské prostředí – kostely. Zájemci si budou moci prohlédnout církevní prostory a i letos pro ně bude připraven velmi pestrý program.

Hradec Králové: Čtení Bible v Městské knihovně

hradec_sm.jpgVe středu 20. dubna 2011 se pobočka Knihovny města Hradce Králové Moravské Předměstí – Médium již podruhé připojila k 3. ročníku Celonárodního čtení BIBLE. Dvacet účastníků – posluchačů a zároveň předčítačů se sešlo v příjemném prostředí knihovny a zaposlouchalo se do Velikonočního příběhu, jak je popsán ve Starém zákoně (Pesach) i Novém zákoně. Průměrný věk našich posluchačů – předčítačů byl asi 30 let. Nejmladší čtenářce bylo 9 let.

Úvodního slova se ujal pan Lukáš Targosz, který nám Bibli představil jako knihu, která nenechá svého čtenáře nestranným. Buď ho zaujme nebo ho podnítí k tomu, aby se vůči ní vyhranil. Bible je celosvětově nejprodávanější knihou – bestsellerem.

Četlo se z různých  překladů Bible. Předčítači dávali přednost moderním překladům – Slovu na cestu, Bibli 21 a Českému studijnímu překladu Bible. Stranou ale nezůstala ani Ekumenická Bible a pro zajímavost jsme se zaposlouchali i do překladu Bible z roku 1613 – Bible kralické.

Součástí akce byla i možnost zakoupení Biblí různých překladů a velikostí. Ke koupi byla i Bible do nepohody (voděodolné vydání NZ) a krásně ilustrované dětské Bible. Knihy k prodeji nám laskavě poskytl Dům knihy – knihkupectví Lejhanec Hradec Králové. Velké poděkování za spolupráci při našem 2. Velikonočním čtení Bible patří Apoštolské církvi ELEMENT.

Kunvald: Čtení před slavným "Domkem" Jednoty

kunvald_sm.jpgCelonárodní čtení Bible proběhlo také v Kunvaldu, před starodávným "Domkem na Sboru", kde v 15. století vznikla Jednota bratrská. Čtení doprovodila zpěvem a hudbou i místní skupina Amosovy děti. Akce se zde opakovala již třetí rok a místní organizátor Václav Dobiáš ze Společenství křesťanů Kunvald se již těší na pokračování v příštích letech. Více o akci se dočtete zde.