English
„Ach, můj pane,“ řekl mládenec Elíšovi, „co si počneme?“ „Neboj se,“ odpověděl mu. „S námi jich je víc než s nimi.“ Pak se Elíša modlil: „Hospodine, otevři mu oči, ať vidí.“ Hospodin mládenci otevřel oči a hle – uviděl kolem Elíši horu ohnivých koní a vozů! (2. Královská 6:15b–17)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Navštívili jsme tiskárny Biblí

JNGiko.JPG
Už jen necelých 11 měsíců chybí do plánovaného prvního vydání kompletní Bible v překladu NBK. Vypadá to jako dlouhá doba, ale příští Velikonoce tu budou velmi brzy. Proto pilně pracujeme na přípravě nové Bible. Před několika dny náš tým ve složení Jan Talafant , Luboš Kendra a Alexandr Flek podnikl přípravnou cestu do dvou zřejmě nejvýznamnějších evropských tiskáren Biblí. Návštěva německé tiskárny C. H. Beck a především holandské tiskárny Jongbloed pro nás byla velkou inspirací a přiblížila nás rozhodnutí, kde, za jakých podmínek a v jaké formě budeme tisknout první vydání Bible NBK. Jednáme také s jednou českou tiskárnou a v úvahu připadá i Čína.

Naším cílem je vydat Bibli nejméně ve dvou formách – ve velkém nákladu jako krásnou knihu za neobyčejně příznivou cenu a také menší množství luxusních Biblí v kožené vazbě té nejvyšší kvality. Věříme, že společně s Vámi vstupujeme do doby, kdy Písmo (a nejen v překladu NBK) opět změní náš národ.

##foxphotogallery[cz|category|10]##