English
Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. (Efeským 6:12)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

NBK v České televizi!

pout_45u.gifZde můžete shlédnout celý dokument z internetových stránek ČT

Herci čtou Bibli

Jak vznikal nový překlad, který je určen nejširšímu spektru čtenářů. Připravili L. a I. Hlavsovi. Když kraličtí překládali před mnoha staletími první českou Bibli, bylo jejich cílem, aby byla napsána současným (tehdejším) jazykem. Výsledek jejich snažení je dodnes považován za "počin tisíciletí". Vždyť až do první poloviny 20. století nezaznamenala Bible kralická zásadnějších jazykových změn. Nové tisíciletí však opět probouzí s projektem NBK původní myšlenku kralických překladatelů a k čtenářům se tak v České republice dostává překlad Bible psaný současným moderním jazykem (kompletní překlad vyjde v roce 2009).

Vznik projektu NBK však nebyl jednoduchou záležitostí. Autor a vedoucí celého projektu Alexandr Flek je živým důkazem toho, jak odvážný krok víry to ve skutečnosti musel být. Na sklonku loňského roku byla dokončena a vydána audionahrávka Nového zákona v překladu NBK v podání známých českých herců – např. Josefa Somra, Jana Potměšila, Petra Formana a dalších. V dokumentu rovněž vyslechneme názory známých osobností na to, jak může Bible oslovit současného sekulárního člověka.