English
„Ach, můj pane,“ řekl mládenec Elíšovi, „co si počneme?“ „Neboj se,“ odpověděl mu. „S námi jich je víc než s nimi.“ Pak se Elíša modlil: „Hospodine, otevři mu oči, ať vidí.“ Hospodin mládenci otevřel oči a hle – uviděl kolem Elíši horu ohnivých koní a vozů! (2. Královská 6:15b–17)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Od června základní varianta Bible21 za 350 Kč

Dovolujeme si s předstihem informovat všechny naše zákázníky a příznivce Bible21, že počínaje 1. červnem 2010 zvýšíme cenu základní verze Bible21 z 250 na 350 Kč. Důvodem je, že větší část z úvodního nákladu této varianty Bible21 je vyprodána a v nejbližší době neplánujeme dotisk. Ukončujeme tak více než roční prodej za sníženou zaváděcí cenu. Ceny ostatních variant Bible21 zůstávají nezměněny. Během celého měsíce května je stále možné využít příležitosti nakupu za stávající cenu 250 Kč. Přejeme všem mnoho inspirace a povzbuzení při čtení Knihy knih a těšíme se na další spolupráci.