English
Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad, má skrýš, mé vítězství – před násilím mě ochráníš! (2. Samuelova 22:3)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Představení Bible21 v Betlémské kapli

Na Zelený čtvrtek 9. dubna 2009 byla Bible, překlad 21. století, slavnostně představena na místě nanejvýš symbolickém – v Betlémské kapli v Praze. IMG_1018.JPG

Prostory, které od svého vzniku sloužily k výkladu Písma a šíření evangelia, se zcela zaplnily zhruba pěti stovkami diváků různých věkových kategorií, na místě byly i televizní kamery a zástupci médií. Krátce po osmnácté hodině celá akce začala.

Slavnostním večerem, který se konal pod záštitou ministra kultury Václava Jehličky a pražského primátora Pavla Béma, provázel ředitel ICEJ Mojmír Kallus. Úvodní slovo pronesl Jan–Lucas van Hoorn, velvyslanec Nizozemska, neboť právě v nizozemské tiskárně se Bible21 tiskla. Zdůraznil, že tato skutečnost je dalším důkazem kulturní a duchovní propojenosti Česka a Nizozemí, která započala už v době reformace a vyvrcholila v postavě J. A. Komenského. 

IMG_1033.JPG

Úvodní slovo pronesl Jan–Lucas van Hoorn, velvyslanec Nizozemska

Vedoucí překladatelského týmu Alexandr Flek poté připomněl genezi celého projektu, který vzešel z touhy po živém a věrném překladu ve srozumitelné češtině, a poukázal na Boží věrnost, díky níž byl po patnácti letech překlad dokončen. Závěrečné slovo pronesl předseda Ekumenické rady církví Pavel Černý. Vyzdvihl úlohu Bible jako duchovního pokrmu a nakonec novému překladu při společné modlitbě požehnal.

IMG_1072.JPG

Závěrečné slovo pronesl předseda Ekumenické rady církví Pavel Černý 

Zlatým hřebem večera bylo scénické čtení z nového překladu v režii Marky Míkové. Josef Somr, Eva Holubová, Lucie Trmíková, Jan Potměšil, a Adam Komers četli vybrané úryvky z Bible od Genesis až po Zjevení. Jednotlivá čtení byla prokládána působivým zpěvem Moniky Žákové, která a capella přednesla hebrejské písně i hymny z bratrských kancionálů.

 IMG_0853.JPG

I po oficiálním skončení akce bylo v Betlémské kapli živo. Mnoho diváků využilo příležitost zakoupit si přímo na místě výtisk nového překladu Bible, další si prostě jen povídali s přáteli, protože se jim nechtělo opouštět slavnostní a přitom radostnou atmosféru této jedinečné události.

Více fotografíí zde.