English
Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad, má skrýš, mé vítězství – před násilím mě ochráníš! (2. Samuelova 22:3)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

VELIKONOČNÍ ČTENÍ 2010 – Každá knihovna v okrese Blansko dostala Bibli21

V týdnu od 28. března do 4. dubna proběhl po celé naší zemi již druhý ročník Celonárodního čtení Bible. Přihlásilo se téměř 100 měst a obcí. V Praze, v Brně i v dalších městech proběhlo slavnostní čtení za účastí známých herců a osobností. Na mnoha místech se konalo čtení ve spolupráci s místními knihovnami. Například z Blanska nám přišla zpráva, která by mohla inspirovat i mnohé další. Zdejší Občanské sdružení Lavina zakoupilo 80 výtisků Bible21 pro Městskou knihovnu. Bible byly předány všem místním knihovnám v okrese Blansko pro Velikonoční čtení a pro další zpřístupnění čtenářům, kteří ji nevlastní. Více informací o Velikonočním čtení najdete, když kliknete na banner nad tímto článkem.