English
„Ach, můj pane,“ řekl mládenec Elíšovi, „co si počneme?“ „Neboj se,“ odpověděl mu. „S námi jich je víc než s nimi.“ Pak se Elíša modlil: „Hospodine, otevři mu oči, ať vidí.“ Hospodin mládenci otevřel oči a hle – uviděl kolem Elíši horu ohnivých koní a vozů! (2. Královská 6:15b–17)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Texty NBK – pro členy

Plné texty překladu Bible NBK

Níže uvedené texty jsou přístupné pouze členům Klubu NBK. Jedná se o pracovní verze překladu, které ještě nejsou určeny k volnému zveřejnění.

STARÝ ZÁKON

Izaiáš (PDF, 531 kB) (TXT, 159 kB)
Daniel (PDF, 287 kB) (TXT, 50 kB)
Ozeáš (PDF, 241 kB) (TXT, 23 kB)
Joel (PDF, 145 kB) (TXT, 8 kB)
Amos (PDF, 193 kB) (TXT, 18 kB)
Abdiáš (PDF, 99 kB) (TXT, 3 kB)
Jonáš (PDF, 114 kB) (TXT, 6 kB)