English
Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví. (1. Petr 5:10)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Role NBK v projektu

NBK v rámci
projektu
usporádá
seminár, na
kterém
predstaví
konkrétní místa
z Bible
vztahujících se k
práci s lidmi na
okraji
spolecnosti.
(Lidé bez
zamestnání,
národnostní
menšiny, lidé
bez prístreší).
Tento seminár
bude urcen
predevším pro
pracovníky CB a
partnerské
organizace,
bude však
otevren i dalším
zájemcum.
V rámci projektu
též NBK rozšírí
své WWW
stránky o hlubší
rozbory
zamerené na
témata: práce s
lidmi, osobní
rozvoj, vztahy
zamestnance x
zamestnavatele,
postavení
menšin ve
spolecnosti,
principy
obcanské
spolecnosti.
Veškerá tato
témata jsou v
Bibli pomerne
podrobne