English
Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. (Efeským 6:12)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Připojte se !

Celonárodní
čtení Bible – Velikonoce 2011 (Česko čte Bibli)

18.-24.dubna
2011

S potěšením oznamujeme, že přípravy veřejného čtení
Bible jsou i o letošních Velikonocích v plném proudu!

Druhého ročníku akce se v roce 2010
zúčastnilo již na 98 měst a obcí. Také v našem městě se řada
sborů a farností připojila k ekumenické iniciativě: Praha
čte Bibli. Šlo o předvelikonoční akci, kdy jsme se pokusili
prezentovat Knihu knih svým spoluobčanům. Četli jsme Bibli
(v různých českých překladech) na několika místech Prahy na
ulicích, náměstích a dalších místech. K projektu se
připojila také Národní knihovna a více než třicet veřejných
knihoven po celé ČR včetně Městské knihovny Praha. Oficiální
záštitu Celonárodnímu čtení Bible poskytl pan premiér Fišer,
ministr kultury pan Jehlička, Pražský magistrát, ERC, ČKA,
ČEA, KMS  a Židovské muzeum Praha. K mediálním partnerům
patřil mj. Český rozhlas 6.
Vyvrcholením pražského čtení byl slavnostní večer s názvem
„Kniha knih v Knihovně“, který se konal ve Velkém sále
Městské knihovny na Mariánském náměstí v Praze 1.
Shromáždění moderoval ekonom Tomáš Sedláček, s úvodním
slovem vystoupili Leo Pavlát a Joel Ruml  a poté následovalo
scénické čtení velikonočních biblických textů v podání
Josefa Somra a dalších českých herců s živým hudebním
doprovodem.  Dovolujeme si Vás – zástupce sborů a
farností různých církví – oslovit i letos, kdy se bude
konat již 3. ročník této akce.

Cílem NENÍ uspořádat jen další
velikonoční akci či program, ale upozornit co nejvíce našich
spoluobčanů na Bibli
a její nadčasové
poselství. Čtení je naopak nesmírně mediálně přitažlivé a
podle zkušeností z loňského roku je i vřele přijímáno lidmi
v našich městech. Veřejné čtení je organizačně i finančně
nenáročnou akcí.

Mediálním partnerem v roce 2011 je
opět Český rozhlas 6.
Usilujeme o opětovné získání záštity Ministra kultury a
Národní knihovny, se
kterou i letos spolupracujeme. Více na našich stránkách http://cteni.bible21.cz
.

Připojit se lze nejlépe
formulářem an internetu: http://www.bible21.cz/nonstop_cteni/nonstop-cteni-bible-prihlaska,
emailem cteni@bible21.cz nebo
telefonicky (Jarek Holer,
774 433 630).


S přáním pokoje,

Jan Škraňka
Koordinátor Celonárodního čtení Bible
E: cteni@bible21.cz
M: 733 627 389
W. http://cteni.bible21.cz

 

Podmínky a pravidla čtení,
přihlásit své město ke čtení můžete zde:
http://cteni.bible21.cz
http://www.bible21.cz/nonstop_cteni/nonstop-cteni-bible-prihlaska

Facebook:

Skupina „Celonárodní čtení Bible 2010“
http://www.facebook.com/group.php?gid=324927872280

Fotogalerie z prvního ročníku:

http://picasaweb.google.com/CCBible21

 

Vaše emailová adresa byla do distribučního seznamu zařazena
na základě požadavku, doporučení či předchozí spolupráce.
Omlouváme se všem, kteří si nepřejí dostávat tyto informace.
Pokud na adresu cteni@bible21.cz pošlete prázdný
email, vyjmeme Vás ze seznamu a již Vás nebudeme obtěžovat
dalšími informacemi
.

-- 
Jan Škraňka
Koordinátor Celonárodního čtení Bible
E: cteni@bible21.cz
M: 733 627 389
W. http://cteni.bible21.cz