English
Připravte Pánovu cestu! Urovnejte jeho stezky! (Matouš 3:3b)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Četlo se na více než 80 místech!

Ve dnech 10.-12.dubna 2009 úspěšně proběhlo Celonárodní čtení Bible. Je
až neuvěřitelné, kolik měst se k této spontánní akci připojilo!
Oficiálně se zaregistrovalo více než 80 měst, ale víme o mnohých
dalších. Na 11 místech se za tři dny přečetla Bible celá, jinde se četl
Nový zákon, či oblíbené pasáže.

Atraktivitu celé akce potvrdila média, která jej sledovala od
samotného počátku, a také významné osobnosti veřejného života, které si
přišli přečíst „svůj kousek“ Bible. Cílem akce bylo poukázat na
existenci Bible, její kulturní a historický význam a to, že má pořád co
sdělit současnému člověku. Pro mnohé to bylo poprvé, co se setkali s
touto knihou. Vše při příležitosti vydání nového překladu Bible do
současné češtiny.

Atmosféru jednotlivých měst alespoň částečně přiblíží fotografie a video, které naleznete v menu v sekci „Fotogalerie“.

Prosíme všechny místní organizátory, aby byli tak laskaví, a poslali
nám fotografie, video či jiný záznam ze svých čtení. Rádi bychom se o
tento materiál podělili s ostatními návštěvníky tohoto webu.