English
Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu! Žehnáme vám z Hospodinova domu! (Žalm 118:26)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.