English
Před lidmi, Hospodine, svou rukou ochraň mě, před lidmi, jejichž odplatou je život na světě. (Žalm 17:14a)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.