English
Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. (Efeským 6:12)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Projekt roku: Audio Nový zákon NBK (zdarma!)

pout_27.jpgS potěšením oznamujeme všem přátelům, partnerům a příznivcům našeho překladu, že jsme dokončili zvukovou verzi Nového zákona. Pod režijním vedením Marky Míkové jej čtou známí čeští herci. Cílem projektu je nabídnout našemu národu bezplatné volně šiřitelné Boží slovo načtené ve srozumitelné dnešní řeči a v nejvyšší profesionální i duchovní kvalitě.

Kdo čte?

Nový zákon napsalo 8 autorů, proto jej čte 8 mužů se vztahem k Božímu slovu vybraných tak, aby odpovídali osobnostem pisatelů: Petr Forman (Matouš), David Vávra (Marek), Jan Vondráček (Lukáš), Jan Potměšil (Jan), Ladislav Matějček (Pavel), Josef Somr (Petr), Ivan Vyskočil (Juda), Luboš Veselý (Jakub). Některé pasáže budou pro zpestření číst další hlasy (Jarka Kretschmerová, Lucie Trmíková, Vítek Brukner a Aleš Juchelka) (Foto zde.).

Nahrávka bude má hudební doprovod – každého pisatele (a čtenáře) doprovází jeden hudební nástroj a v závěrečné knize Zjevení se všechny nástroje spojí.


Výroba: 400.000 Kč


Šíření: bezplatně

Výsledná nahrávka je poskytnuta k volnému šíření – k bezplatnému stažení z našich internetových stránek ve formátu mp3 (máme i bezplatně přislíbeno zřízení internetového rádia, kde bude čtený Nový zákon vysílán nepřetžitě), případně se bude prodávat v různých zvukových formátech pouze za cenu nosiče a distribuce s označením, že nahrávku je povoleno rozmnožovat, kopírovat, i veřejně přehrávat. Celkový rozpočet na výrobu kompletní nahrávky byl původně stanoven na 316 tisíc korun. V průběhu práce však byl navýšen vzhledem k vyšším časovým nárokům na zpracování ve studiích na 400 tisíc Kč. Jedná se o odměny pro režisérku, interprety a platby za použití studií a další související náklady. Nejsou zde zahrnuty náklady na propagaci a distribuci.

Prosíme o modlitby

Drazí partneři a přátelé, tímto si Vám dovolujeme nabídnout příležitost podílet se na tomto projektu svými modlitbami. Audio verzi Nového zákona jsme plánovali již od prvního vydání NZ v roce 1998 a vnímáme, že právě teď Pán otevírá pro tento projekt své dveře. Děkujeme za modlitby za zdárný průběh celého nahrávání, za milost, moudrost a Boží vedení pro všechny zúčastněné, za dostatek financí pro vlastní výrobu nahrávky i pro její důstojnou prezentaci; a především, aby se Boží slovo v této podobě mohlo šířit po celém našem národě a proměňovat životy a srdce nejen křesťanů, ale i lidí, kteří Bibli dosud neznají.
 

Příležitost pro Vás

Chceme Vám dát příležitost podpořit tento projekt mimořádným finančním darem podle Vašich možností. Pokud máte takovou touhu, prosíme, zašlete svůj dar na účet našeho nadačního fondu č. 19-1707810247/0100 se specifickým symbolem 316. (Pokud obdržená částka přesáhne náklady na výrobu nahrávky, bude použita na její propagaci a podporu šíření). Předem děkujeme!