English
Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě. (Žalm 25:4)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.