English
Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí! (Filipským 2:13)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Ukázky z CD TEHILIM

Na této stránce si můžete poslechnout ukázky patnácti zhudebněných žalmů, které jsou obsaženy na novém CD vydaném nakladatelstvím Biblion.

01 Blaze člověku (Žalm 1)   (MP3, 486 kB)
02 Hospodin je spása (podle Žalmu 27)   (MP3, 487 kB)
03 K Tobě své oči obracím (Žalm 123)   (MP3, 487 kB)
04 Naslouchej, Bože (Žalm 55)   (MP3, 487 kB)
05 Chlubíš se, hrdino (Žalm 52)   (MP3, 487 kB)
06 Opatruj mou duši (Žalm 25)   (MP3, 487 kB)
07 Jen v Bohu (Žalm 62)   (MP3, 487 kB)
08 Volali k Hospodinu (Žalm 107)   (MP3, 487 kB)
09 Hlas můj k Bohu zněl (Žalm 77)   (MP3, 484 kB)
10 Má duše v prachu krčí se (Žalm 119)   (MP3, 485 kB)
11 Na duchu klesám (Žalm 143)   (MP3, 485 kB)
12 K Tobě volám (Žalm 28)   (MP3, 485 kB)
13 Zachraň mě, Hospodine (Žalm 140)   (MP3, 482 kB)
14 Kéž tě Hospodin vyslyší (Žalm 20)   (MP3, 485 kB)
15 Všechno co dýchá (Žalm 150)   (MP3, 485 kB)

Texty: z hebrejského originálu Sefer Tehilim přeložil Alexandr Flek
Úprava a zhudebnění textů: Jana Peřtová
Zpěv: Jana Peřtová a Petr Maček