English
Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad, má skrýš, mé vítězství – před násilím mě ochráníš! (2. Samuelova 22:3)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Překlad Bible21

Stav práce

Nový zákon (původně pod názvem Nová Bible kralická) překládal Alexandr Flek za pomoci Pavla Hoffmana v letech 1994-1998. V roce 2004 bylo dokončeno jeho nové, kompletně revidované vydání. Od té doby vyšel v několika úpravách v celkovém nákladu více než 100.000 výtisků.

V roce 2006 bylo vydáno 10.000 kompletů s audio nahrávkou Nového zákona na CD. Ty byly rychle vyprodány, ale nahrávka je nadále k dispozici zdarma na našich webových stránkách.

V roce 1998 začal Alexandr Flek pracovat na překladu Starého zákona. Na podzim 2001 se k němu připojil Jiří Hedánek. Postup práce se tím urychlil, jak potvrzuje objem přeložených textů:

1998 – Genesis
1999 – Exodus, Leviticus
2000 – Numeri, Píseň písní
2001 – Deuteronomium, Rút, Jozue
2002 – Soudců, 1. a 2. Samuelova
2003 – Přísloví, 1. a 2. Královská, 1. Letopisů
2004 – 2. Letopisů, Nehemiáš, Ezdráš, Ester, Kazatel
2005 – Žalmy 1-50, Job
2006 – Žalmy 51-150, Jeremiášův Pláč, Ezechiel, Daniel, Jonáš
2007 – Izaiáš, Jeremiáš, Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofoniáš, Ageus, Zachariáš, Malachiáš
2008 – závěrečné korektury
2009 – vydání Bible21 (celkem přes 100.000 výtisků v několika úpravách)
2010-11 překlad Deuterokanonických knih
2012 – redakční úpravy a plánované vydání Deuterokanonických knih
2013 – plánované vydání Bible21 včetně Deuterokanonických knih

Stav překladu Deuterokanonických knih: 100%

Závěrečné redakční úpravy: cca 40%