English
Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad, má skrýš, mé vítězství – před násilím mě ochráníš! (2. Samuelova 22:3)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Texty NBK

Plné texty překladu Bible NBK

V této sekci si můžete stáhnout texty všech dosud přeložených knih Starého zákona. Texty jsou ve formátu PDF nebo TXT. Texty, které dosud nebyly vydány knižně jsou přísupné pouze členům Klubu NBK. (Prosíme členy Klubu NBK, aby si napsali na info@nbk.cz o nové uživatelské jméno a heslo.)

Plné znění Bible – překlad 21. stolet v grafické podobě shodné
s tištěným vydáním. Nyní volně ke stažení ve formátu pdf!

STARÝ ZÁKON

Genesis (PDF, 302 kB) (TXT, 176 kB)
Exodus (PDF, 241 kB) (TXT, 144 kB)
Leviticus (PDF, 182 kB) (TXT, 105 kB)
Numeri (PDF, 420 kB) (TXT, 143 kB)
Deuteronomium (PDF, 205 kB) (TXT, 125 kB)
Jozue (PDF, 141 kB) (TXT, 80 kB)
Soudců (PDF, 142 kB) (TXT, 78 kB)
Rut (PDF, 44 kB) (TXT, 11 kB)
I. Samuelova (PDF, 154 kB) (TXT, 106 kB)
II. Samuelova (PDF, 141 kB) (TXT, 88 kB)
I. Královská (PDF, 155 kB) (TXT, 104 kB)
II. Královská (PDF, 136 kB) (TXT, 99 kB)
I. Letopisů (PDF, 145 kB) (TXT, 91 kB)
II. Letopisů (PDF, 184 kB) (TXT, 113 kB)
Ezdráš (PDF, 78 kB) (TXT, 31 kB)
Nehemiáš (PDF, 100 kB) (TXT, 45 kB)
Ester (PDF, 56 kB) (TXT, 24 kB)
Job (PDF, 497 kB) (TXT, 79 kB)
Žalmy (PDF, 1143 kB) (TXT, 202 kB)
Přísloví (PDF, 152 kB) (TXT, 72 kB)
Kazatel (PDF, 61 kB) (TXT, 25 kB)
Píseň Písní (PDF, 59 kB) (TXT, 13 kB)
Izaiáš (PDF, 531 kB)
(TXT, 159 kB)
Daniel (PDF, 287 kB)
(TXT, 50 kB)
Ozeáš (PDF, 241 kB)
(TXT, 23 kB)
Joel (PDF, 145 kB)
(TXT, 8 kB)
Amos (PDF, 193 kB)
(TXT, 18 kB)
Abdiáš (PDF, 99 kB)
(TXT, 3 kB)
Jonáš (PDF, 114 kB)
(TXT, 6 kB)

NOVÝ ZÁKON

Ev. Matouše (PDF, 196 kB) (TXT, 111 kB)
Ev. Marka (PDF, 133 kB) (TXT, 69 kB)
Ev. Lukáše (PDF, 211 kB) (TXT, 117 kB)
Ev. Jana (PDF, 157 kB) (TXT, 87 kB)
Skutky apoštolů (PDF, 201 kB) (TXT, 113 kB)
Římanům (PDF, 95 kB) (TXT, 45 kB)
1. Korintským (PDF, 92 kB) (TXT, 45 kB)
2. Korinstkým (PDF, 68 kB) (TXT, 30 kB)
Galatským (PDF, 46 kB) (TXT, 15 kB)
Efezským (PDF, 45 kB) (TXT, 15 kB)
Filipským (PDF, 38 kB) (TXT, 11 kB)
Koloským (PDF, 37 kB) (TXT, 10 kB)
1. Tesalonickým (PDF, 35 kB) (TXT, 9 kB)
2. Tesalonickým (PDF, 28 kB) (TXT, 5 kB)
1. Timoteovi (PDF, 40 kB) (TXT, 12 kB)
2. Timoteovi (PDF, 35 kB) (TXT, 9 kB)
Titovi (PDF, 26 kB) (TXT, 5 kB)
Filemonovi (PDF, 22 kB) (TXT, 2 kB)
Židům (PDF, 75 kB) (TXT, 34 kB)
Jakubova (PDF, 39 kB) (TXT, 11 kB)
1. Petrova (PDF, 40 kB) (TXT, 12 kB)
2. Petrova (PDF, 31 kB) (TXT, 8 kB)
1. Janova (PDF, 37 kB) (TXT, 12 kB)
2. Janova (PDF, 19 kB) (TXT, 1 kB)
3. Janova (PDF, 20 kB) (TXT, 1 kB)
Judy (PDF, 23 kB) (TXT, 3 kB)
Zjevení Janovo (PDF, 103 kB) (TXT, 53 kB)

KOMPLETNÍ KNIHY

Knihy Mojžíšovy (PDF, 1480 kB)
Historické knihy (PDF, 1222 kB)
Prorocké knihy
Nový zákon (PDF, 1790 kB)

 

PŘEDMLUVA K BIBLI KRALICKÉ

Předmluva původní (PDF, 29 kB)
Předmluva parafráze (PDF, 28 kB)