English
Za toto dítě jsem se tehdy modlila a Hospodin mi dal, o co jsem ho úpěnlivě prosila. Teď ho tedy odevzdávám Hospodinu, aby mu patřil po celý svůj život. (1.Sam 1:27–28)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Informační bulletin – zima 2019

Drazí přátelé a partneři, konec roku 2019 už klepe na dveře. Zdravíme vás tedy v tomto svátečním čase a přinášíme malé ohlédnutí za tím, čím se nám podařilo tento rok naplnit. Naše hlavní činnost – vydávání a šíření Bible21 – se letos nebývale rozrostla, takže jsme vytiskli vůbec nejvíce Biblí za posledních 10 let (když nepočítáme zcela výjimečný rok 2009, kdy B21 vyšla poprvé). Také přípravy k vydání Studijní Bible21 letos pokračovaly malými krůčky kupředu…

View Fullscreen