English
Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. (Efeským 6:12)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

„Jobova zvěst“ na festivalu Colours of Ostrava!

Proč je na světě tolik bolesti, utrpení a nespravedlnosti?
Proč je kolem nás i v nás tolik zla?
Proč s tím Bůh něco neudělá?
Proč by měl člověk usilovat o dobro?
Má život vůbec smysl?

S těmito otázkami se lidé všech kultur potýkali odnepaměti. Starozákonní Kniha Job tyto otázky klade obzvlášť palčivě a naléhavě. Dnes, o 3000 let později, je svou tvorbou podobně naléhavě klade také přední český fotoreportér Jan Šibík.

Projekt Jobova zvěst nabízí konfrontaci starověkých textů s moderním médiem fotografie. Nabízí také konfrontaci současného člověka s věčnými otázkami života. Každý návštěvník má v závěru výstavy možnost reflektovat své myšlenky a pocity na připravené „Zdi přání a stížností “.

Výstava je koncipována jako putovní a rádi ji uspořádáme ve vašem městě, knihovně, škole apod. Celý projekt včetně fotografií, textu knihy Job a interaktivní „zdi nářků“ je také k dispozici v elektronické podobě na www stránkách a aktuálně ho můžete vidět na festivalu Colours of Ostrava!

Více o projektu ZDE.