English
Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. (Efeským 6:12)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Getsemany o Bibli21

Květnové číslo českého katolického časopisu Getsemany se zabývá novým překladem Bible. Jan Spousta v editorialu pod názvem "Bible našeho století" přiznává, že ačkoli se k překladu původně stavěl velmi skepticky, výsledný produkt jej "příjemně překvapil".

O samotném překladu pak poznamenává: "je to nezávislý převod do zcela moderní češtiny. Metoda komunikativní ekvivalence a důraz na co nejlepší srozumitelnost způsobují, že čtenářsky obtížné pasáže bible – tedy především skoro celý Starý zákon – se člověku doslova otevírají; až mě při četbě chvílemi překvapovalo, jak průhledný text najednou je. Umím si představit, že někomu Bible21 nemusí vyhovět pro účely liturgie nebo osobního zbožného rozjímání; rozhodně je to však právě ten překlad, jenž bych doporučil nováčkovi, který si chce Knihu knih poprvé samostatně přečíst."

Ve zbytku textu se Spousta vyjadřuje kriticky ke stanovisku ČBK, kde podle něj namísto věcných výhrad a jazykovědných argumentů převažují "zástupné výtky ve stylu: kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde".

Ve stejném čísle Getseman je také zveřejněno vyjádření překladatelů Bible21 k některým výtkám ze strany ČBK.

Editorial Jana Spousty je k dispozici na stránkách časopisu Getsemany.

Tamtéž si můžete přečíst článek Jiřího Hedánka "Stanovisko ke Stanovisku".