English
Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. (Efeským 6:12)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Knihy Mojžíšovy v Senátu ČR

pout_2.jpg
Senátu ČR, ve dnech 4. 11. – 6. 12. 2002, spolupořádat výstavu s názvem Česká Bible v průběhu staletí.

Na
slavnostní vernisáži vystoupili s proslovem předseda Senátu Dr. Petr
Pithart, prof. Tomáš Halík, biskupka husitské církve Jana Šilerová a
Alexandr Flek za NBK. Byli jsme také svědky skvělého uměleckého výkonu
profesora Radovana Lukavského, jenž postupně přednesl Proglas ve
staroslověnštině, Komenského odkaz Bible českému národu z Kšaftu
umírající matky Jednoty bratrské, Chválu Svaté lásky ze 13. kapitoly
dopisu Korintským a Desatero z našeho nového překladu.

Jednou
z hlavních částí programu bylo také slavnostní představení Knih
Mojžíšových v překladu Nové Bible kralické, které jsme při této
příležitosti darovali všem senátorům.

obr_23.jpg

Balík
osmdesáti věnovaných knih otevřel s modlitbou na rtech Prezident
Mezinárodní společnosti podnikatelů plného evangelia Daniel Zajíc.
Celou akci včetně darování knih bylo možno uskutečnit právě díky
vstřícné ochotě podnikatelů k praktické pomoci a finanční podpoře.

obr_22.jpg

Na
závěr zazněl dramatizovaný přednes Písně písní NBK v režii Marky Míkové
za hudebního doprovodu Katky Šarközi (stejně jako na knižním veletrhu v
tomto roce), a naprosto zaslouženě si získal pozornost všech přítomných.

obr_21.jpg

Knihy
Mojžíšovy i Píseň písní se setkaly v Senátu s takovým zájmem, že jedna
z místních pracovnic nám po několika dnech volala, zda bychom
neopatřili několik dalších výtisků k prodeji mezi zdejšími zaměstnanci.