English
Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad, má skrýš, mé vítězství – před násilím mě ochráníš! (2. Samuelova 22:3)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Bible: překlad 21. století

Bible je nejrozšířenější a nejčtenější knihou v dějinách lidstva. Ať už jde o filosofii, literaturu, výtvarné umění, hudbu, architekturu, právo či politiku, naše civilizace dosud zjevně či skrytě čerpá z biblického poselství. Znát postavy, příběhy a výroky této Knihy patří bezesporu k základům vzdělanosti každého člověka.

 

Bible vypráví příběhy obyčejných lidí napříč dějinami, jejichž osud zasáhlo Boží zjevení, zkušenost s Bohem samým. Bible, i když se skládá z několika desítek knih Starého a Nového zákona z různých historických období, podává ucelené poselství lidstvu a objasňuje smysl jeho existence.

 

Bible21 (Bible: překlad 21. století) je překlad Bible do běžné literární češtiny 21.století vycházející z původních hebrejských, aramejských a řeckých textů. Projekt Bible21 vznikl na základě touhy jednotlivců vytvořit živý a věrohodný překlad Bible v současné češtině a přinést tak nadčasové poselství a příběhy Bible i dnešní generaci čtenářů v přirozené formě. Podrobnější článek o metodice překladu najdete zde.

 

Na překladu se pracovalo již od roku 1994. Tento překlad byl úspěšně vydán v roce 2009, kdy se Bible21 stala knižním bestsellerem a prodalo se přes 73 tisíc výtisků. Od té doby se Bible21 řadí k nejoblíbenějším českým překladům zejména mezi mladšími čtenáři, z řad křesťanů, ale i těmi, kteří Knihu knih teprve objevují.

 

Celé překladatelské dílo i samotné vydání bylo finančně podporováno výhradně dárci z České republiky, sdruženými v Nadačním fondu Bible21.