English
Hospodin přece navěky nezavrhuje! I když zarmoutil, znovu se slituje ve veliké lásce své. (Pláč 3:31–32)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.