English
Zpívej Hospodinu, celá zem, zvěstujte jeho spásu každý den! O jeho slávě národům vyprávějte, o jeho divech řekněte lidem všem! (1. Letopisů 16:23–24)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.