English
Kde schází jasný směr, lid upadá, ve množství rádců je však záchrana. (Přísloví 11:14)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Online Bible21

Přejít na:
Obsah:

3. Jan

1

Chceme pomáhat pravdě
2Milovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše.
3Udělalo mi nesmírnou radost, když přišli bratři a vydávali svědectví o tvé opravdovosti a o tom, jak žiješ v pravdě.4Nemám větší radost než slyšet, že mé děti žijí v pravdě!
5Milovaný, prokazuješ svou věrnost v tom, jak se chováš k bratrům a zvláště k hostům.6Oni sami vydali před církví svědectví o tvé lásce. Uděláš dobře, když je vypravíš na cestu, jak se to Bohu líbí.7Jsou přece na cestách kvůli jeho jménu a od pohanů nic nepřijímají.8Chceme-li tedy pomáhat pravdě, musíme takové lidi přijímat.
9Psal jsem o tom vaší církvi, ale Diotrefes, který tak rád poroučí druhým, nás neuznává.10Proto až přijdu, připomenu, co dělá, když o nás šíří ty zlé nesmysly. A jako by toho nebylo dost, nejenže sám bratry nepřijímá, ale druhým to zakazuje a vyhání je z církve.
11Milovaný, neber si příklad ze zlého, ale z dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha; kdo jedná zle, Boha vůbec neviděl.12Demetrios má dobré svědectví ode všech, i od samotné pravdy. I my mu vydáváme svědectví a víš, že naše svědectví je pravdivé.
13Napsal bych ti ještě mnohem více, ale nechci ti psát inkoustem a perem.14Mám totiž naději, že tě brzy uvidím a promluvíme spolu tváří v tvář.