English
Připravte Pánovu cestu! Urovnejte jeho stezky! (Matouš 3:3b)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Slavnostní večer ve Španělské synagoze se vydařil

O významu Písma pro židovský národ a pro Izrael promluvili ředitel Židovského muzea v Praze Dr. Leo Pavlát a Izraelský velvyslanec pan Arie Arazi. O potřebě Božího slova ve srozumitelném a přesném překladu do dnešní češtiny pro duchovní i kulturní budoucnost našeho národa krátce hovořili naši překladatelé Alexandr Flek a Jiří Hedánek. Vrcholem večera a nezapomenutelným zážitkem pro zhruba dvě stovky přítomných hostů, kteří zcela zaplnili prostory synagogy, bylo umělecké přečtení celé knihy Ester ve vynikajícím a působivém podání Josefa Somra, Moniky Žákové a Ladislava Matějčka doprovázené krásnými písněmi v jidiš v provedení Moniky Žákové a Jana-Matěje Raka.

Závěrečný dlouho trvající potlesk i zájem představitelů Židovské obce v Praze o opakování celého vystoupení včetně čtení z překladu NBK jen podtrhly nesporný úspěch celého večera.

Chtěli bychom zde poděkovat všem hostům, kteří přijali pozvání na tento večer, i všem interpretům a všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě večera. Zvláštní poděkování patří Marce Míkové, která režijně připravila uměleckou část programu a Mojmírovi Kallusovi, který jako představitel spolupořádající organizace ICEJ celý večer skvěle uváděl a také překládal projev pana velvyslance.

Věříme, že tato akce napomohla dalšímu sbližování a spolupráci křesťanů a Židů a také k přijetí překladu NBK českou židovskou komunitou i uměleckými kruhy.

##foxphotogallery[CZ|category|2]##


(za fotografie děkujeme Petru Křížovi)