English
Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad, má skrýš, mé vítězství – před násilím mě ochráníš! (2. Samuelova 22:3)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Spolupracovník na překladu Starého Zákona

pout_1.jpgJiří
Hedánek se narodil r. 1956, věřícím je od svých 18 let. Nejprve byl
římským katolíkem, později poznal několik protestantských denominací
(Křesťanské sbory, Apoštolská církev, ČCE, ECM). Jiří je ženatý, má
dospívající dceru a syna.

V
70. letech prošel "podzemním" katolickým seminářem v tzv. Umlčené
církvi. Na Filosofické fakultě UK později absolvoval obory
lingvistika-fonetika a překladatelství-tlumočnictví. Tamtéž studoval
hebrejštinu, na Husově teologické fakultě pak aramejštinu.

Práci
s Písmem se věnuje již řadu let. Pod pseudonymem M. Chašbas napsal v
80. letech apologeticky zaměřenou knihu Vzkříšení, která vyšla na
Západě a u nás se široce rozšířila. Kromě svého akademického působení
na FF UK se Jiří věnoval překládání křesťanské i jiné literatury a
tlumočení různých akcí.

Od r.
1999 externě spolupracoval na stylistických korekturách Starého zákona
NBK. Jeho odborná způsobilost a jeho hluboký duchovní přístup byly pro
tým NBK po celou dobu velikým přínosem.

Proto
máme velikou radost, že od září minulého roku mohl Jiří začít pracovat
naplno jako další překladatel SZ NBK. To bylo umožněno zejména stále
rostoucí duchovní i finanční podporou Vás, členů Klubu NBK. Díky tomu
teď bude práce na SZ postupovat ještě rychleji! Prosíme, myslete tedy i
na Jiřího, který již během podzimu a jara pracoval na knihách Jozue a
Soudců. Nyní překládá 1. knihu Samuelovu.