English
Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. (Efeským 6:12)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Střípky z našich akcí

Překladatelé
Nové Bible kralické nejsou stále jen zahloubáni do originálních textů
Bible, občas se ukáží i na denním světle a zúčastní se některé ze
zajímavých akcí, které NBK pořádá.

O některých z nich, pořádaných v roce 2003 si zde můžete přečíst.

pout_3.jpgPodobně
jako na všech větších konferencích jsme i na té s Davidem Wilkersonem
nabízeli knihy s texty NBK a odpovídali lidem na dotazy ohledně našeho
překladu. Za pultem stojí František Petrášek z vydavatelství BIBLION.

 

obr_317.jpg

Z NÁVŠTĚV SBORŮ V ROCE 2003

Ve
sboru CČSH v Brně jsme uskutečnili prezentaci na pozvání místního
kazatele Miroslava Kubíčka. V domácké atmosféře jsme se setkali s
několika novými tvářemi a představili jsme naši práci, společně s nově
vydanými Příslovími. Chvály jako obvykle v Brně vedla Jana Peřtová,
která se podílela i na přípravě celého večera.

 

obr_316.jpg

 

obr_315.jpg

Ve
sboru CB Děčín jsme byli poprvé. Po milém a přátelském přijetí a
uvedení místním kazatelem Zdeňkem Šplíchalem a po chválách promluvil
Alexandr Flek k přítomným o práci na Nové Bibli kralické a představil
naši novinku, Přísloví krále Šalomouna. Prezentace se zúčastnili také
členové baptistické církve a KS. Naši návštěvu zprostředkoval Jan Cvejn
z KS.

 

obr_314.jpg

AUTOGRAMIÁDY PŘÍSLOVÍ 2003

Stejně
jako v roce 2002 jsme uspořádali v závěru roku autogramiády s naším
novým knižním titulem. Tentokrát to byla Přísloví krále Šalomouna.

České Budějovice

Při
autogramiádě 13. 11. 2003 jsme spolu strávili příjemné chvíle v kavárně
knihkupectví Gregorius. Zprvu návštěvníci vyslechli úvod ke knize
Přísloví z úst Alexandra Fleka a následně i autorský přednes. Pan Dr.
Jiřík, majitel knihkupectví, na závěr pronesl přípitek nové knize a
popřál jí úspěch v šíření a oblibě u čtenářů. Poté došlo na podpisy.

 

obr_313.jpg

 

obr_312.jpg

Praha

Tento
rok 3. 12. 2003 přišlo nejvíce účastníků za celou dobu, co v tomto
knihkupectví Brána uvádíme nové tituly NBK. Po úvodu a autorském čtení
se návštěvníci přímo sesypali na překladatele A. Fleka a on podepisoval
a podepisoval a … Protože Přísloví krále Šalomouna jsou velmi pěkná a
milá kniha, mnoho účastníků si ji nechalo podepsat nejen pro sebe, ale
také jako dárek svým přátelům a známým. Vánoce byly totiž přede dveřmi.

 

obr_311.jpg

 

obr_310.jpg

 

obr_39.jpg

AKCE ROKU 2002

Regionálním setkání členů Klubu NBK v Plzni

Ještě
před zahájením listopadové výstavy o Bibli v Senátu ČR jsme uspořádali
regionální setkání členů Klubu NBK v Plzni (24.10.2002). Celou akci
společně připravily místní sbory Křesťanského společenství a Slova
Života. Účast byla hojná a jsme rádi, že jsme se mohli opět společně
vidět, pohovořit o nejčerstvějších novinkách v postupu překladu,
vzájemně se sdílet a těšit ze spoluúčasti na tomto nádherném díle.

 

obr_38.jpg

Autogramiády

Po
uvedení Mojžíšových knih v Senátu ČR jsme ještě před vánoci uspořádali
tři autogramiády Mojžíšových knih spojené s autorským čtením
překladatele. První proběhla v pražském knihkupectví Brána, druhá v
českobudějovickém knihkupectví Gregorius a poslední v brněnské Naději.
V Českých Budějovicích proběhla navíc ještě přednáška o Bibli a jejím
překládání pro veřejnost. Jsme potěšeni, že se můžeme setkávat s
přívrženci Nové Bible kralické i takto netradičně a velmi děkujeme
vedoucím jmenovaných knižních obchodů za to, že nám autogramiády
umožnili.

 

obr_37.jpg

 

obr_36.jpg

Autorské čtení překladatele Alexandra Fleka při autogramiádě v čajovně pražského knihkupectví Bna (5.12.2002).

 

obr_35.jpg

Setkání v Bráně obohatilo svými písněmi hudební uskupení Marion

 

obr_34.jpg

Autogramiáda
MK v knihkupectví Naděje v Brně proběhla za hudebního doprovodu Jany
Peřtové z TWR, známé ze skupiny David. (19.12.2002)