English
Má pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil! On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj ochránce jistě nedříme. (Žalm 121:2–3)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Články na téma: Bible21

Co znamená BIBLE21

S překladem se budeme setkávat pod názvem „Bible, překlad 21.století“ nebo pod zkratkou „BIBLE21„. Samotný název napovídá, komu je překlad určen – lidem 21.století.

Číst dále »

ČlánekTheologia Vitae o B21 (2009)

Mezi lhaním a rouháním: Bible, překlad 21. století jako pokus o komunikativní ekvivalenci „Četli v Knize Božího zákona, vykládali a objasňovali smysl, aby tomu, co se čte, bylo rozumět.“ (Nehemiáš 8:8) „Kdo překládá doslovně, je lhář, a kdo něco přidává, je rouhač.“ (Rabi Jehuda ben Illaj, Tosefta Megilla 4.41; Bab. Kiddušin) Na přelomu 80. a […]

Číst dále »