English
Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. (Efeským 6:12)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Tři otázky pro hlavního překladatele NBK

pout_35.jpgSašo,
během posledních několika dnů jsi byl třikrát přítomen nahrávání Audio
Nového zákona. Jaký z toho máš jako překladatel dojem? Jak vnímáš smysl
tohoto projektu?

Co
k tomu říct? Je to prostě skvělé, když mohu vidět naplnění dávné touhy
– aby Boží slovo ZNĚLO v naší zemi srozumitelným, živým, mocným a
v podání těchto herců navíc opravdu krásným způsobem. Pro překladatele
je to zvláštní pocit – slova už neleží na stránkách knihy, ale zvedají
se z nich, rozpřáhnou křídla a rozletí nad krajinu. Věřím, že „se
nevrátí s prázdnou.“ Fascinuje mě, s jakým respektem herci k textu
přistupují, ačkoli někteří z nich se za vyložené křesťany (zatím)
nepovažují. Někteří z nich mi sami říkali, jak ten překlad mluví dnešní
řečí, jak je to oslovuje a jak to „určitě mnoha lidem pomůže.“

Netušil
jsem, kolik je s takovým nahráváním práce. Herci se často znovu a znovu
musí vracet k určité pasáži, když z nich režisérka chce dostat jinou
emoci, anebo když se přeřeknou (s tím bývá legrace – v knize Zjevení
třeba často místo „koflíků Božího hněvu“ zaznívaly „knoflíky“). Veškerá
technika ve studiu, včetně sofistikovaných počítačů, se opravdu využije
a opravdu klobouk dolů před zvukařem Vítkem, který si občas píše jednou
rukou poznámky do textu, druhou do počítače, k tomu stříhá a ještě
mluví s režisérkou i interpretem.


 

V neposlední
řadě mám velkou radost z toho, že celá nahrávka bude k dispozici ke
stažení z internetu zadarmo anebo jako sada CD za opravdu hodně lidovou
cenu. Sám jsem si kdysi chtěl koupit nějaké nahrávky biblických textů,
ale neměl jsem na to dost peněz. Teď to bude jiné! 

Jsi
za půlkou Žalmů, jak se ti překládají? Není to po 89 Žalmech už
monotónní? Jak se překládání Žalmů liší např. od Mojžíšových nebo
Historických knih? Mluví k tobě nově? Jak?

Musím
říct, že mi práce na Žalmech připadá čím dál víc vzrušující. Těžko se
mi s nimi začínalo, přeci jenom to jsou v podstatě „texty k písničkám“
anebo aspoň k rytmickému deklamování. Navíc o tehdejší hudbě dnes
nevíme vlastně vůbec nic. Docela mi na začátku pomohlo poslouchat a
číst různé dnešní písňové texty a taky různé zpovědi zpěváků a umělců
vůbec. Mému založení je to velmi blízké, sám jsem taky intuitivní,
emotivní typ spíše než přísný vědecký analytik. Proto mě Žalmy vždycky
hodně oslovovaly. Mnohokrát jsem v životě zažil, že právě z nich jsem
dostal povzbuzení nebo nasměrování od Pána. Mimochodem, Ježíš a
novozákonní autoři citovali Žalmy zřejmě nejvíce ze všech knih Starého
zákona.

Od
souvislých vyprávění u Mojžíše nebo proroků se Žalmy liší tím, že jsou
to relativně malé celky uzavřené samy v sobě, bez větší provázanosti
s ostatním kontextem. Takové „samonosné konstrukce“, kdybych si měl
vypůjčit termín odjinud. To pro překladatele samozřejmě obnáší výhody i
nevýhody, ale mně to velmi vyhovuje. Po těch dlouhých prózách je to
velmi osvěžující změna.

Náročnější
to bývá u takových těch dlouhých žalmů, které mají mnoho desítek veršů
a tak s nimi strávím často řadu dní. To se pak už těším na nějaký ten
kratší, údernější :-) Ale o monotónnosti bych určitě nemluvil. Někdy si
připadám spíš trochu jako Indiana Jones – odkrývám úžasné poklady
skryté pod nánosem času. Fascinuje mě, jak je u Žalmů provázána forma
s obsahem. Nejde jen o to, co se říká, ale jak se to říká.
V hebrejštině je tam spousta slovních hříček, názvuků, paralelismů a
dalších literárních „vychytávek“. Rozhodně je tam rytmus a často i rým.
Navíc jsou v originále ty formulace nesmírně stručné, hutné. Prostě
poezie se vším všudy. Je to opravdové dobrodružství, pokoušet se to
nějak promítnout do naší češtiny. 

K
Žalmům navíc patří jeden unikátní rys – až neuvěřitelná upřímnost
jejich skladatelů. Žádná náboženská klišé, žádná propagandistická
prohlášení, ani unylá sentimentálnost, jakou často slyšíme třeba
v rádiu. Jsou to opravdové, necenzurované výlevy srdce před Bohem. Jsou
tam i věci, které nám křesťanům doktrinálně nesedí – například takové
to časté volání po pomstě proti nepřátelům. Žalmy nás ovšem nechtějí
učit správné doktríně, ale správnému postoji srdce. Velmi mě
povzbuzuje, že v nich často nacházím slova pro pocity a stavy, které
sám prožívám.

Co v posledních měsících prožíváš? Chtěl bys požádat naše partnery o modlitby za něco konkrétního?

Nechci
zabíhat příliš do detailů, ale modliteb si opravdu cením. Měli jsme
nejen dlouhou, ale i náročnou zimu. Během dvou týdnů jsem náhle přišel
o maminku, na Štědrý večer jsme zase odváželi našeho nejmladšího syna
do nemocnice se silným záchvatem astmatu. O vzrušení tedy není nouze,
proto prosím o modlitby za ochranu a pokoj pro nás všechny.