English
Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí! (Filipským 2:13)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Zpravodaj léto 2010

Drazí partneři,

Rádi bychom vás v tomto zpravdoaji informovali o tom, co je nového v Klubu Bible21 (NBK). Jsme vděční, že jste vytrvali a svými příspěvky a modlitbami nadále podporujete šíření Bible v našem národě a také podporujete úsilí, aby lidé Bibli znali a četli.

Velikonoční čtení 2010


Mnozí jste se během Velikonoc účastnili již 2. ročníku Celonárodního čtení Bible. V počtu míst, kde akce proběhla, byl překonán loňský rok – letos se četlo na 99 místech po celé ČR. Náš nadační fond akci podporuje organizačně a také prodejem Bible21 za neziskové ceny.


Naším cílem bylo i letos upoutat pozornost veřejnosti k Bibli a připomenout tak smysl Velikonoc. Přečíst si svůj kousek Bible přišla i řada známých herců a dalších známých osobností. Mnoho starostů a primátorů vyjádřilo akci podporu a Celonárodní čtení Bible letos také proběhlo pod záštitou ekumenické rady církví, ministra kultury a pana premiéra Fischera.

b21-1.jpg


Novinkou letošního ročníku byla hojná účast veřejných knihoven – akci pořádaly nebo se na ní podílely ve 30 městech a obcích. Kromě samotného čtení zde často probíhaly i diskuse o Bibli. Za všechny můžeme citovat Václava Štěchu z knihovny ve Slaném: „Zapojením knihovny do akce Celonárodní čtení BIBLE jsme v celé knihovně navodili příjemnou atmosféru blížících se Velikonoc, podpořili komunitní aktivitu (knihovna–občan–kniha) a v neposlední řadě jsme rádi propagovali dobrou knihu, kterou by měli všichni znát.“


Zkušenost z druhého ročníku Celonárodního čtení potvrzuje, že i v naší „ateistické“ zemi mají lidé o Bibli zájem a rádi se s ní blíže seznámí, když mají příležitost. To nás povzbuzuje, abychom i nadále pokračovali v našem úsilí „vrátit Čechům Bibli a vrátit Čechy k Bibli“.

 

Bible21 a známé osobnosti

b21-2.jpg

V poslední době nás také povzbudil fakt, že se Bible21 dostává do rukou významných osobností našeho národa. Překladatel Alexandr Flek s výtvarníkem Alešem Lamrem před Vánoci navštívili bývalého prezidenta Václava Havla, aby mu darovali výtisk naší Bible. Pan Havel ji vděčně přijal se slovy, že najde místo na jeho nočním stolku, kde si z ní bude číst.

Havel.png


Víme, že Bibli21 vlastní také další veřejně známí lidé, např. Karel Schwarzenberg, Jan Švejnar, Jiřina Šiklová, Tomáš Sedláček a samozřejmě řada herců – Josef Somr, Petr Forman, Jaroslava Kretschmerová, Lucie Trmíková, Eva Holubová, David Vávra a další. Prosíme, modlete se, aby slova Písma měla vliv na tyto i další osobnosti a skrze ně na celý náš národ.

 

Deuterokanonické knihy


Od jara naplno pracujeme na překladu Deuterokanonických knih (DT). Jejich vydáním chceme doplnit zatím chybějící 5. díl edice Nová Šestidílka, kterou navazujeme na dílo našich slavných kralických předchůdců. Tyto knihy uznávají katoličtí a pravoslavní křesťané za součást Starého zákona. Protestanté je nepovažují za stejně inspirované a autoritativní, ale přijímají je jako „dobré a užitečné pro čtení“ (jak napsal Martin Luther). Proto také protestantské Bible, včetně Kralické, až do r. 1826 tyto knihy obsahovaly. Dnes je běžné, že biblické překlady vycházejí ve variantě „s DT“ nebo bez nich (z českých takto např. ČEP, z anglických např. NRSV a NLT).


b21-4.jpg
Věříme, že doplněním o DT knihy přitáhneme k Bibli21 další tisíce čtenářů a těm stávajícím že poskytneme možnost seznámit se s historickým a myšlenkovým světem židovského národa těsně
před vznikem Nového zákona. Během několika týdnů bychom na našich internetových stránkách chtěli zveřejnit nový překlad první z těchto knih, Tobiáš.


Protože někteří z Vás vyjádřili touhu podporovat nadále vydávání a šíření Bible21, ovšem nikoli překlad DT knih, chceme vám tuto možnost nabídnout. Pokud uvedete u své platby specifický symbol 111, nevyužijeme Váš příspěvek na tento projekt, ale na naše ostatní činnosti. V každém případě všem děkujeme za podporu!

 

B21 inspirací v zahraničí


Bible21 vyšla loni o Velikonocích a se zhruba 75 tisíci prodanými výtisky se stala bestsellerem a také jednou z nejdiskutovanějších knih roku 2009. Tento její úspěch přinesl  inspiraci a povzbuzení také zahraničním vydavatelům duchovní literatury. Loni na podzim prezentoval A. Flek naši práci na světové konferenci křesťanských vydavatelství v Keni, kde se jeho svědectví o Bibli21 setkalo s velkým ohlasem. Letos v září je znovu pozván na podobnou akci do Anglie, kde má pronést zahajovací řeč. Děkujeme Bohu, že tento náš společný projekt může být příkladem Božího jednání i pro další národy.

 

Audio Bible a doprovodná biblická literatura


V současné době pracujeme na přípravě dalších projektů spojených s šířením Božího slova v naší zemi. Jednáme o možnostech kvalitní zvukové nahrávky celé Bible. Jde ovšem o  náročný projekt, zejména finančně. Náklady jen na knihu Genesis by mohly přesáhnout 200.000 Kč, u celé Bible by mohlo jít až o 6-7 milionů korun. Prosíme v této věci o Vaše modlitby.
Rádi bychom také podpořili všeobecné povědomí o Bibli v naší společnosti. Chtěli bychom proto vydat jednoduchou popularizační knížku o Bibli pro nejširší publikum. Máme také vyhlédnutý kvalitní jednosvazkový komentář k celé Bibli, který bychom mohli přeložit z angličtiny. Takováto základní a jinde běžná pomůcka zatím není v češtině k dispozici a my bychom velmi rádi pomohli tuto potřebu naplnit. I tento projekt je ovšem odborně i finančně velmi náročný, takže náklady na něj by se pohybovaly kolem 2 milionů korun.

 

Mise nekončí


Naše plány do budoucna zahrnují např. dětskou Bibli, studijní Bibli s podrobnými poznámkami, různé elektronické verze a samozřejmě i další formy a formáty Božího slova. Loňskou publikací Bible21 tedy naše mise rozhodně nekončí, právě naopak. Je to podobné, jako když se po dlouhém těhotenství narodí miminko – celý život má teprve před sebou a potřebuje ještě hodně péče a pomoci.
Rádi bychom Vám, našim partnerům, poděkovali za dosavadní vytrvalou podporu, za Vaše modlitby, dary i povzbuzení. V loňském roce jsme se společně stali svědky – a nástroji – velikého zázraku. Díky Bohu a vám je dnes srozumitelná Bible za přijatelnou cenu dostupná na mnoha místech celé ČR. Chtěli bychom v této službě spolu s Vámi pokračovat i nadále. Těšíme se, že i v příštích letech budeme moci být společnými partnery v našem poslání:


„Vrátit Čechům Bibli, vrátit Čechy k Bibli“

Srdečně, za celý tým Bible21,


Jan Talafant, ředitel NF B21