Nadčasové poselství.

Současný jazyk.

Bible21 je překlad původních hebrejských, aramejských a řeckých textů do literární češtiny počátku 21. století.

Bůh je láska. (1J 4:16b)

Chcete vědět více o Bibli21?

Projekt Bible21 vznikl na základě touhy vytvořit věrný a živý překlad Bible v současné češtině a přinést tak nadčasové poselství Bible současné generaci čtenářů.

Ohlasy na Bibli21

Kdo jsme

Za překladem Bible21 od počátku stojí dvě sesterské organizace.

Nadační fond Bible21

Nadační fond Bible21

Podporuje vydávání Bible21, šíří biblickou gramotnost v české společnosti skrze rozmanité projekty a pomáhá církvím v jejich misijní práci.

Nakladatelství Biblion

Nakladatelství Biblion

Vydává a distribuuje Bibli21 a další kvalitní duchovní literaturu, která otevírá biblické poselství generaci 21. století.

Chcete nás podpořit?

Od začátku stála naše práce na drobných darech pravidelných přispěvatelů. Připojte se k naší snaze šířit biblické poselství současným jazykem.