English
Má pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil! On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj ochránce jistě nedříme. (Žalm 121:2–3)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.