English
Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad, má skrýš, mé vítězství – před násilím mě ochráníš! (2. Samuelova 22:3)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Alexandr Flek: dědictví a budoucnost

pout_28.jpgCílem projektu Bible21 je zprostředkovat současné generaci kulturní a duchovní dědictví Bible a přispět tak k naplnění nejvzácnějšího odkazu české reformace, jak jej formuloval J. A. Komenský:

„…Odkazuji tobě za dědictví knihu boží, biblí svatou.… Málo ještě jest národů, kteříž by tak pravdivě, vlastně, jasně svaté proroky a apoštoly v svém jazyku mluvící slyšeli. Přijmiž to tedy za svůj vlastní klénot, vlasti milá, a užívej toho k slávě boží a svému v dobrém vzdělání…“
(Kšaft umírající matky Jednoty bratrské)

Náš překladatelský a realizační tým se toto dědictví snaží zachovat pro 21. století. V roce 1998 byl po čtyřech letech práce přeložen a vydán Nový zákon. Během následujících deseti let se podařilo vydat a distribuovat na 100.000 jeho výtisků v několika vydáních a revizích, včetně velmi populární audio nahrávky v podání předních českých herců. Nový zákon Bible21 (dříve NBK) si našel oblibu u čtenářů z nejširšího spektra českých církví i mimo ně.

Práce na překladu Starého zákona je nyní rovněž ukončena. V letech 2002-2008 vyšly postupně Knihy Mojžíšovy, Historické, Poetické a Prorocké knihy Satrého zákona podobně, jako vycházela v letech 1579-1594 slavná kralická Šestidílka. Samostatně vyšla také Píseň písní s ilustracemi Marca Chagalla (2001) a Přísloví krále Šalomouna (2003) v atraktivní dárkové úpravě. Dosud poslední samostatně vydanou knihou byly Žalmy (2008), které vyšly společně s CD Tehilim, obsahujícím 15 žalmů zhudebněných Janou Peřtovou.

Práce na projektu Bible21 je financována příspěvky několika stovek jednotlivců a řady místních křesťanských sborů. Pokud vás vize Bible21 oslovuje a rádi byste ji podpořili, nebo pokud máte zájem o více informací, budeme velice rádi. Můžete se s námi spojit prostřednictvím naší internetové stránky, telefonicky nebo poštou.

Alexandr Flek, BA, MTh
vedoucí překladatelského týmu

Máte otázky?

Zeptejte se nás.