English
Hospodin je pokoj (Soudců 6:24b)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Celonárodní čtení 2011

mkcr.jpg

 

Pod záštitou Ministra kultury ČR Jiřího Bessera

Kniha knih v Knihovně

Celonárodní čtení Bible se pomalu stává velikonoční tradicí. I letos
tuto akci odstartuje slavnostní zahajovací večer. Bude se konat ve středu 20. dubna v 19 hod., opět v Městské knihovně v Praze na
Mariánském náměstí č. 1. Tentokrát bychom chtěli reagovat na situaci
naší společnosti a proto pořádáme panelovou diskusi s názvem „Musí pravda
a láska zvítězit nad lží a nenávistí?“, kde chceme ukázat na Bibli jako
pramen etických hodnot naší civilizace. Úvodní slovo pronese j.e. velvyslanec USA pan Norman Eisen,
panelové diskuse se účastní ředitel Židovského muzea Leo Pavlát,
psychiatr a spisovatel Max Kašparů, ekonom Tomáš Sedláček a religionista
Pavel Hošek. Diskusi moderuje teolog Pavel Černý. Hostům bude na místě
moci klást otázky. Kromě samotné diskuse návštěvníky čeká také unikátní
pantomimické vystoupení Tomáše Tomsy Legierskeho s hudebním doprovodem
Petra Wagnera.

 

Ukřižování v Praze

Nezvyklou podívanou zažijí na Velký Pátek po poledni chodci na
pražské pěší zóně. Ve 13 hodin vyrazí od Prašné brány směrem k Můstku a dál směrem k Národní třídě
skupina herců pražské DAMU doprovázená bubenickou formací WildSticks z Českých Budějovic, kteří formou pouličního happeningu ztvární pašijový příběh. Samotná scéna ukřižování proběhne cca ve 13:30 v prostoru Jungmannova náměstí.

Veřejné čtení Bible bude v Praze probíhat opět na Jungmannově
náměstí (hned vedle Můstku) v průběhu velikonočního týdne od pondělí do středy (18.-20.4.) vždy od 16 do 19 hodin. Jen ve středu skončíme
dříve, abychom se stihli včas přesunout na slavnostní večer do Městské
knihovny.

 

Připravujeme Velikonoční noviny

Patříte-li k těm, kdo v minulých ročnících postrádali nějaké materiály k
rozdávání kolemjdoucím, určitě vás potěší zpráva, že letos připravujeme
Velikonoční noviny. Obsahem by mělo být Velikonoční poselství, několik
rozhovorů s význámnými osobnostmi a samozřejmě i zprávy o samotném
Celonárodním čtení Bible a informace o Velikonočních bohoslužbách v
různých městech. Pokud chcete, aby se v těchto novinách objevily
informace o velikonočních akcích ve vašem městě, prosíme, ozvěte se do 5.4. na adresu cteni@bible21.cz

 

Přihlášená města mohou využít unikátní slevy na Bible

Vydavatelství Biblion opět po roce podpoří pořadatele Celonárodního
čtení mimořádnými cenami Bible nebo jejích částí. Některé tituly jsou v
této akci i více než o 70% zlevněny. Cíl je jasný: dostat co nejvíce
Biblí k co nejvíce lidem. Věříme, že Boží slovo „se nevrátí s prázdnou,
ale prospěšně vykoná, k čemu je Pán posílá.“

Přehled cen pro pořadatele a možnost objednávky naleznete zde.