English
Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí! (Filipským 2:13)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Četlo se na více než 80 místech

S potěšením oznamujeme, že veřejné čtení Bible
podpoříme i o letošních Velikonocích. Rádi tak vyhovíme mnohým
z organizátorů loňského velikonočního čtení, kteří se nám
ozývají, že by se rádi zúčastnili i druhého ročníku.

Letošní ročník se bude konat v průběhu celého velikonočního týdne od 28.března do 4.dubna 2010. Naší touhou je opět za tři dny a tři noci přečíst na veřejných místech celou Bibli. Určitě budeme rádii i za místa, kde se přečte třeba pouze její část.

Cílem NENÍ uspořádat další velikonoční akci či
program, ale upozornit co nejvíce našich spoluobčanů na Bibli a
její nadčasové poselství. Veřejné čtení je organizačně i
finančně nenáročnou akcí. Naopak je nesmírně mediálně
přitažlivé a podle zkušeností z loňského roku je i vřele
přijímáno lidmi v našich městech. Mediálním partnerem v roce 2010 bude opět Český rozhlas 6.
Usilujeme o opětovné získání záštity Ministra kultury.
Probíhají také jednání o spolupráci s Národní knihovnou.

Chceme významně podpořit každé město, které se ke čtení přidá. Vloni si z veřejných čtení odnesly Bibli desítky tisíc čtenářů. Rádi bychom tyto knihy zpřístupnili i letos. Pro jednotlivá přihlášená města jsme připravili mimořádnou cenovou nabídku . Cenově dostupnější jsou hned všechny varianty Bible21! Za zmínku stojí i CD(v MP3) s Audio Novým zákonem namluveným českými herci.

Pokud vás tato výzva zaujala, již teď je možné své město do Celonárodního čtení Bible přihlásit a nebo získat další informace.

V roce 2009 se četlo na více než 80 místech

Ve dnech 10.-12.dubna 2009 úspěšně proběhlo Celonárodní čtení Bible. Je až neuvěřitelné, kolik měst se k této spontánní akci připojilo! Oficiálně se zaregistrovalo více než 80 měst, ale víme o mnohých dalších. Na 11 místech se za tři dny přečetla Bible celá, jinde se četl Nový zákon, či oblíbené pasáže.

Atraktivitu celé akce potvrdila média, která jej sledovala od samotného počátku, a také významné osobnosti veřejného života, které si přišli přečíst „svůj kousek“ Bible. Cílem akce bylo poukázat na existenci Bible, její kulturní a historický význam a to, že má pořád co sdělit současnému člověku. Pro mnohé to bylo poprvé, co se setkali s touto knihou. Vše při příležitosti vydání nového překladu Bible do současné češtiny.

Atmosféru jednotlivých měst alespoň částečně přiblíží fotografie a video, které naleznete v menu v sekci „Fotogalerie „.