English
Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. (Efeským 6:12)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Výzva k nonstop čtení Bible

Výzva pro Vás: Nonstop čtení celé Bible na Velikonoce 2009

Dovedete si představit vaše město o Velikonocích, kterým se ve dne nesou staré biblické příběhy v dnešní krásné češtině? Hloučky lidí se zastavují na náměstí a se zaujetím naslouchají Davidovým žalmům, jsou udiveni moudrostí a vtipem Šalomounových přísloví nebo jsou zaujati přímo velikonočním poselstvím Bible. Ještě v noci je na náměstí hrozen známých i neznámých lidí a tiše čtou evangelia. Ráno přišel přečíst kus Bible starosta a odpoledne se k davu přiřítilo zpravodajství televize, protože několik veršů přijde přečíst známý herec. V místním knihkupectví se najednou mezi normálními knihami objeví titul “Bible”. Ráno v novinách o tom píší. Za tři dny není snad jediného obyvatele města, který by nevěděl, že se čte BIBLE. Možná jsme tento odstavec jemně “přisladili”, ale i takto ale mohou vypadat Velikonoce u vás.

Po 15 letech trpělivé práce překladatelů, věrné podpory našich vzácných partnerů a především nevyčerpatelné Boží přízně, milosti a síly jsme nadosah od vydání nového překladu Bible. Celá Bible bude vydána na Velikonoce 2009!

Vnímáme Boží vedení, že místo drahé a nejisté reklamní kampaně se máme soustředit na veřejné nonstop čtení celé Bible během Velikonoc 2009.

Naším přáním je, aby tato akce proběhla v co nejvíce městech ČR najednou. Podobným způsobem jsme již v roce 2004 přečetli na Můstku v Praze Nový zákon a víme, že to není organizačně komplikované, víme, že to je vřele přijímané veřejností (nikoho o ničem nepřesvědčujeme, jen čteme Bibli) a v neposlední řadě je to akce mimořádně přitažlivá pro media. Spojuje v sobě ohromnou možnost zviditelnit nově vycházející překlad před celým národem a zároveň v jednotlivých městech také uspořádat krásnou akci, která pomůže místním křesťanům. Místa veřejného čtení by byla první, kde si lidé budou moci koupit novou Bibli a to za mimořádnou zaváděcí cenu. (Po Velikonocích by se Bible objevily v běžné obchodní síti.)

Chtěli bychom, aby se celá Bible non-stop přečetla v co nejvíce českých městech. Ale uvítáme i menší akce, které se k tomuto projektu připojí. Pokud si na přečtení celé Bible netroufáte, můžete přečíst např. jen Nový zákon nebo alespoň evangelium. Bude krásné, když se připojí i malá městečka nebo vesničky ryze symbolicky alespoň několikaminutovým čtením v sobotu 11. dubna odpoledne.

Zaujalo vás to? Určitě nás neváhejte kontaktovat.