English
Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad, má skrýš, mé vítězství – před násilím mě ochráníš! (2. Samuelova 22:3)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Baruch a Tobiáš jako první z Deuterokanonických knih přeloženy a již k dispozici pro vás

Zde si můžete stáhnout nebo přečíst knihy Tobiáš a Baruch.